Skip to content
1
yıllık hukuk
deneyimi..

1995 yılından bu yana, özellikle Kamulaştırma Hukuku, İş Hukuku, Tazminat ve Tüketici Hukuku alanlarında kazandığımız bilgi birikimi ve tecrübemizi sunuyoruz.

Faaliyet Alanlarımız

İş davaları zorunlu arabuluculuk başvurusu, işe iade, iş kazası maddi manevi tazminat..

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescili, kamulaştırma bedelinin tazmini..

Devremülk cayma hakkı, devremülk sözleşme iptali noter ihtarnamesi..

İş & Çalışma
Hukuku

İş davaları zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk başvurusu, işe iade, iş kazasına dayalı maddi manevi tazminat, kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, kötüniyet tazminatı, hafta tatili, ücret alacağı, ilave tediye alacağı davaları

Kamulaştırma
Davaları

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescili, kamulaştırma bedelinin tazmini, Kamulaştırmasız el atmaya dayalı alacağın tazmini, kamulaştırma geri alım hakkına yönelik davalar üzerine hukuki bilgilendirme ve dava takibi.

Tüketici Hukuku
Davaları

Devremülk cayma hakkı, devremülk sözleşme iptali noter ihtarnamesi, 0 km otomobil satımından kaynaklanan tüketicinin sözleşmeden dönme, yenisiyle değişim, ücretsiz onarım, değer kaybı davaları.