Tüketiciden alınan Devremülk senetleri mağduriyeti nasıl giderilir ?

Tüketiciden alınan Devremülk senetleri mağduriyeti nasıl giderilir ? 

Yalova Termal devremülk adı altında tüketiciler Yalova’ya ücretsiz tatil denilerek götürülmekte aynı gün manevi baskı ile senet imzalatılmaktadır. Tüketici cayma hakkını kullanmak istediğinde ise senedi verilmemekte, ancak % 20-25 cezai şart koşulu ile  senet geri verilmektedir. Cayma hakkını kullansa dahi senet icraya konmakta, ev, araba,maaşına haciz konulmakta, evlerine icra memuru ile hacze gelinmektedir. Peki Tüketiciden alınan Devremülk senetleri mağduriyeti nasıl giderilir ? Baştan söyleyelim tüketiciden alınan bono ( emre yazılı senet) hukuken geçersizdir. Hemen noterden tercihen avukatın yazdığı ihtarname gönderilmelidir. Senetler icraya konmuşsa senetlerin iptal için yetkili ve görevli mahkemede yasaya uygun hazırlanmış yazılı dava dilekçesi ile dava açılmalıdır.  Bu şekilde Tüketiciden alınan Devremülk senetleri mağduriyeti nasıl giderilir ? sorusuna yanıt verdik. Devam edelim; haklarını bilmeyen  tüketiciler borcunu ödemekte, aile yıkımına varan tatsızlıklar yaşamaktadır. Borcunu ödeyenler tapusunu dahi alamamakta; tapuyu alsa bile devremülkten yararlanamamaktadır. cayma hakkı nasıl kullanılır( Devremülk sistemini hukuka,sözleşmeye uygun kuran ve işleten işletmeleri tenzih ederiz)

devremülk avukatı

Kısaca haklarınızı başlıklar halinde hatırlatıyoruz.

  1. Tüketiciden alınan senetler;  “Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.” (TKHK 4/5)
  2. Tüketiciden , devremülk satışı yani “tüketicinin yapmış olduğu işlem nedeniyle” emre yazılı bono alınamaz, alınsa dahi geçersidir.
  3. Tüketiciden alınan nama yazılı bono devredilse bile senedi devralana karşı tüketici yasal haklarını (def’ileri)  kullanabilir, 3. kişi iyiniyet savunması yapamaz.
  4. Temel borç ilişkisi geçersiz olduğundan , (ücretli ve ücretsiz cayma hakkının kullanılması, devremülk tapusunun verilmemesi, devremülk sözleşmesinin noterden veya tapudan resmi şekilde yapılmaması, vs  )tüketicinin verdiği senet de geçersizdir.
  5. Senet alacaklısı lehtar tarafından yukarıda yazılı yasa hükmüne aykırı senetlere dayanarak icra takibi yapamaz. (Yargıtay 19. HD, E. 2015/14679, K. 2016/3021 sayı ve 24.02.2016 tarihli kararı) Senetlerin lehtar elinde olması durumunda Yargıtay tartışmasız şekilde senetlere dayanarak icra takibi yapılamayacağını belirtmektedir.  Tüketiciden alınan Devremülk senetleri mağduriyeti nasıl giderilir ?   Bu konuda deneyimli ve bilgili bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz.

Özetlemek istersek;  Tüketici senetleri, tüketicilerin tüketici işlemi sonucunda verdikleri nama yazılı kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir. Bu senetler taksitli işlem sonucunda verildiyse her taksit için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Bu koşullara uymayan kıymetli evrak tüketici yönünden geçersizdir. Bu nedenle takibin iptalini,senetlerin geçersizliğinin sağlanması için dava yoluna başvurulması halinde Tüketiciden alınan Devremülk senetleri mağduriyeti nasıl giderilir ? sorusuna olumlu yanıt alabilirsiniz.  6.9.2019

Tüketiciden alınan Devremülk senetleri mağduriyeti nasıl giderilir ?

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir