TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI İl veya İlçe Tüketici Hakem heyetinin verdiği kararlara karşı karar aleyhine olan tarafın bu genellikle ürün satan ya da hizmet veren sağlayıcının başvurduğu bir dava türüdür. Bu karara karşı Tüketici Mahkemelerince verilen kararlar kesindir yani itiraz mümkün değildir.
Bölge adliye mahkemelerinin açıldığı tarihten sonra yani 20.06.2016’dan sonra verilen hakem heyeti ya da itiraz hakem heyeti kararları istinaf kanun yoluna tabi olup, inceleme bölge adliye mahkemesince yapılacağından dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere yerel mahkemesine gönderilmesi gerekir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı kanunun 87. maddesine göre yayımından itibaren 6 ay sonrasında yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 68/(1). maddesine göre; ”Değeri ikibin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, üçbin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise ikibin Türk Lirası ile üçbin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” hükmüne yer verilmiş olup aynı maddenin müteakip (4). bendinde ise “Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.” hükmü ile belirlenen bu miktarların yıllar itibariyle artırılması düzenlenmiştir.
Aynı yasanın 70/5 maddesine göre; “Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.”.
Bu karar ile tüketici hakkını icraya koyarak 7 gün içinde sonuç alabilmektedir. 19.6.2017
AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir