İstifa eden işçinin tazminat hakkı

 • Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: Atatürk Mah.Güner Sok. No:1 Kat:36 D:295 İkitelli-İSTANBUL Tel: 0553 254 81 34
  Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.
  Adres: Atatürk Mah.Güner Sok. No:1 Kat:36 D:295 İkitelli-İSTANBUL
  Tel:0553 254 8134                 Hafta içi: 09:00-18:00 arası randevu almak içindir.

  İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi ?
 • Kural olarak haklı bir sebebi olmadan işten kendisi ayrılan yani istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz. Fakat işçi, haklı bir sebep göstererek işyerinden ayrılırsa ‘ki buna haklı nedenle fesh’ denilmektedir;  işçi işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Peki hangi haller işçi için haklı sebeptir. Aşağıda işçinin işi bırakması için haklı sebeplerin bir kısmına yer veriyorum.
 • 1475 sayılı İş Kanunu’ nun 14. maddesinde işçiye hangi hallerde kıdem tazminatı ödeneceği sayılmıştır. Bu hüküm, mutlak emredici olup, yorum yoluyla genişletilemez” (Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Esas: 2013/71 Karar: 2013/1642 Karar Tarihi: 04.02.2013)
 • Kural olarak haklı bir sebebi olmadan işyerinden kendi isteğiyle ayrılan yani istifaeden işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu işçi, kıdem tazminatı alamayacağı gibi istifa etmeden önce yazılı olarak işverenine bildirim yapmamışsa bir de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçi/işveren feshi yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmelidir. İhbar süresine uymadan işyerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamadığı gibi işverenine ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.
 • İşçi, haklı bir sebep göstererek işyerinden ayrılırsa işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Peki hangi haller işçi için haklı sebeptir. Aşağıda işçinin işi bırakması için haklı sebeplerin bir kısmına yer veriyorum.
 • 1-“İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse ” işçi istifa ederek kıdem tazminatı alabilir. “Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemesi bu konuda önemsizdir. “Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012
 • 2- İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkanı bulunmaktadır (Yargıtay 9. HD. 16.7.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.)
 • 3- İşçinin SSK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012)işçi  işten istifa ederek tazminat alma hakkı vardır. Daha doğrusu bu istifa değil iş akdnin haklı feshi niteliğindedir.
 • 4- “İşçinin sigortası işverence geç ve eksik bildirilmişse” (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/7060 Karar: 2012/24858 Karar Tarihi: 28.06.2012) işçi istifa ederek tazminat alabilir.
 • 5- İşçi “1 Mayıs, 23 Nisan,19 Mayıs gibi resmi tatillerde çalıştırıldığı halde ücreti kendisine ödenmiyorsa” “izin tam olarak kullandırılmıyorsa” istifa ederek tazminat hakkına sahiptir.
 • 6- “İşçinin haberi olmadan SGK’da giriş-çıkış yapılıyorsa “ işçinin istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.
 • 7- İşçi işyerinden istifaya zorlanıyor, tazminatsız çıkarılmak isteniyorsa (mobbing) işçinin bu durumu belgelemek kaydı ile istifa ederek tazminat hakkı vardır.
 • 8- Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde tazminat hakkı vardır.
 • 9- İşçi, belirli ya da belirsiz iş sözleşmesi ile çalışsın askerlik nedeniyle işyerinden ayrılırsa tazminat hakkı vardır.
 • 10- İşyerindeki ağır çalışma şartlarından yani işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı bozulursa (belfıtığı vs.) işçi istifa ederek tazminata hak kazanır.
 • Bu sebepler çoğaltılabilir. Her işin ve işyerinin durumuna göre işçinin haklı şikayetleri tek tek ele alınmalı ve istifa için haklı sebep olup olmadığı değerlendirilmelidir.
  AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

Tavsiye Edilen Yazılar

14 Yorumlar

 1. MRB BEN 4SENEDEN BERİ BİR ÖZEL ŞİRKETTE ÇALIŞIYORUM AMA DÜŞÜK MAAŞ VERDİKLERİ İÇİN GEÇİM SIKINTISI CEKİYORUM VE BU NEDENLE İŞVERENLE ANLAŞMA YOLUNA GİRDİM TAZMİNA HAKKI ARADIM AMA VERMEK İSTEMEDİLER KENDİN BIRAK DEDİLER VE BU KONUYLA ALAKALI BİLGİLENDİRİLMEK İSTİYORUM

  • Maaşınızın yetmemesi işvereni maaş artışına zorlamaz. Temel ücret asgari ücrettir altında ücretle çalıştırılmazsınız üzeri maaş için ayrılmak istiyorsanız ihbar öneli tanıyarak işten ayrılabilirsiniz bu halde tazminat almazsınız ödemezsiniz de.

 2. kolay gelsin bir sorum olacaktı
  mobbing,yoğun çalışma,kol kırılması vs
  Ben 02/2009 tarihinde bir fabrikaya libya sevkiyatında x sahıs tarafından montajcı olarak su anki patronum için çalışmaya gittim bu fabrika 06/2009 tarihine kadar 24 günlük sigortamı yatırmış ve aynı tarihte libya patronum adına libyaya gittim 09/2009 tarihinde geldim ve ondan sonra devamlı çalıştım ne yazıkki 01/2010 tarihine kadar sigortamın yatırılmadığını farkettim ( bütün sigorta kayıtlarımı bir hafta önce baktım ne yazıkki ustalar ) ( kayıtlarım : 2 arkadas tabi nerdeler bilmiyorum – orada çekilmiş resimlerim ve bina resimleri – video larım orda çalıştığıma dair ve pasaport kaydım libya giriş çıkış )
  2: 06/2009 tarihinde aynı libya projesinde çalışırken şirketin eksik malzemesi için birisinden anahtar aldım anahtarı geri istediğinde yatakhanede unuttuğumu söyledim arkamdan enseme vurdu 1 hafta zedelendiğinden ağrı yapmıştı bunun şahidide yukardaki arkadas .. bunu ispatlayamam belki tutanak tutulmadı o zaman
  3: İşyerinde sigortama baktığımda bilgim ve imzam olmadan sigorta giriş çıkışları var 1 gün arayla ve bu giriş çıkıslarda sicil nosu da değişmiş ( kaydım :e- devlet ssk kaydı , bordrolar )
  4: ayrıyeten bilgim ve imzam olmadan izne çıkartmışlar ( 7 senedir sadece evlendiğmde 15 günlük izin kullandım izin paralarım verilmedi daha ) ( kaydım : edevlet ssk kayıtları ,bordrolar, ve imzasız kafalarına göre yazılı kağıt üç defa )
  5: 12/2012 tarihinde x projesinde çalıştığımda yağmurlu havada merdiven kayıp omuz kemiğimi kırmıştım ve söylediğimde susturmaya çalıştı iş kazası diye gösterme diye mecburduk susmaya iş yoktu şunu öğrendim yeni 5 sene içinde rapor alırsak zaman aşımı olmadan rapor alırrsak işe yararmış ve ağır işlerde çalışırken veya yoğun çalışırken ağrı yapıyor buda beni engelliyo bazen
  ( kayıtlarım : o tarihteki hastane emar cd si ve yanımdaki arkadaş )
  6: 2009 tarihinden beri tek başıma çalışmaktayım bu arada patron iş alır ekibe verir ve bu ekip sadece bina kurar
  tek başıma montajcı olarak başladığım bu şirkette tek başıma yaptığım yoğun olarak işlerim
  1: santiye geneline bakmam
  2: servis şoforluklerini yapma adamların
  3: santiyenin yemeği
  4: adamların hastane işleri
  5: adamların yatacakları yer ve ev eksikleriyle uğraşmam
  6:şantyenin muhasebesiyle ilgilenmem
  7: gelen nakliyeci ve vinçlerle ilgilenmem
  8: santiyenin eksik malzemeleri ile ilgilenmem
  Ve bukadar işin üstüne adamlarla beraber yoğun ve gece yarılarına kadar çalışmamdan dolayı ben çocuğumun büyüdüğünü göremedim buda beni etkiledi ( kayıtlarım 6-7 tane adamın sözlü yada yazılı kagıdı alabilirim çünkü çok şahidim var )
  7: şantiye olmadığı zaman ofisteki geçirdiğimiz zamanlarda işler bende ofisin temizliği çayı , vergi daireleri , ufak tefek işler , yalova depo ve atölyelere bakma elektrik işleri vs vs
  8: yaptığımız büyük işlerde arkamdan sorgulanmam
  9: sigortamın maaş üzerinden yatırılmadığını öğrendim ( kayıtlarım : bordrolar, internetten yatan son aylara ait banka maaş dekontları )
  10: MOBBİNG : en son çalıştığım x projesinde hava şartlarından dolayı sağanak yağışlarda şirket yetkilisi olarak patronu arıyorum diyorumki ; çok yağmur var veya kar yağıyor adamlara yapmurluk alıp çalıştırayımmı diye yada yağmurun dinmesini bekleyeyimmi diyorum yok istrahat etsinler ve şantiyedeki adamları 5-6 defa evlerine bıraktım ve sonradan arkamdan beni adamları yatırıyo diye söylenmiş bunu ses kaydı ile öğrenebilirim inkar ettiği zamna ancak ( yağmur kar resimlerini whatshap kaydı , insanların yanında konuştuğum için kendisinin istrahat et demesini duymaları , ve işçiler )
  ve aynı projede şirket yetkilisi olarak arkamdan x sahısla ( arkadasla ) haberleşip arkamdan haberleşiyodu sanki yanlış birşey yapıyomuşum gibi patrondan öğreniyorum onla konuştuğunu ( olay şu : hidrolik asansörümüz bozuldu bende servisi aradım servis geldi aküler bitmiş almam lazım dedi yarın 9:30 a kadar getirim dedi kendisi de şahittir servisçinin bu arada x sahısda yanımda hemen patronu aramış adamları yatırcak yarın almasın aküleri şimdilik işi durduracak diye patronda beni aradı böyle bi durum var diye bende hayır servisçi sabah burda dedim sana kim döyledi dedim x sahıs diye bende yanına gitti herkesin içinde dedim benim haberim olmadan burda kimde patronu aramasın yetkili benim burda dedim ve hakaret etti bana arkamı dönüncede arkamdan beni çevirerek gözüme vurdu bu olaydan sonra hastaneye gittim darp raporu alacaktım gözüme pansuman yaptılar rapor nasıl alırım dedim karakola gittim su tarihde darp edilğime dair üstyazı kagıdı verdiler kişi mekan yok kagıtta
  bu arada patrona telefon açtım aman iş kazası raporu alma susturdu iş alamam diye belediyeden
  VE asıl olay şu ( bana vuran adamı işin başına koydu bu nasıl bi adilikse )beni 13/01/2017 tarihinde zorla izne çıkarttı ve üç haftadır izindeyim ve her arayışımda sallıyo gelip konuşalım dediğimde bende bunu yok bi hafta daha dur demesini ses kaydı yaptım çünkü kimsem yok etrafımda inkar edip iftira edecek kendisive bu olayda artık psikolojikmen çöktüm
  ( kayıtlarım : 5-6 kişi şahit ,servişci sahit , karakol yazısı , hastane kagıtları , gözümün resimleri )
  son olarak konuşmak istememe rağmen konuşmadığından ve iş akdimi tek taraflı olarak fesh etmek istiyorum ama konuşmuyor sallıyor beni şu gün bu gün gel diye
  11: 2014 mayısta çocuğum oldu çocuk parasıda yok
  ben 2500 tl maaş alan bir işçiyim ne yazıkki
  mesai ücretleri yok
  senede büyük işlerde 1000 tl extra para verir buda senede 2 defa olur
  ve 2 sene hariç 2-3-4 defa seneye göre aylık aldığım avansları yok sayar
  ben nasıl bi yol izlemeliyim
  noterden nasıl bi yazı çekmem lazım bütün bu maddeleri yazmam lazımmı ihtarnamede

 3. Merhaba ben 4 yıldır bi sirkette calısıyorum 2000 tl maas ile yalnız agi ödemesi bunun icinde mi dısındamı onu ogrenmek istiyorum birde gecen sene elektrik carpması sonucu is kazası gecirdim kalcamda kırık olustu ameliyatla platin takıldı bu sebeple calısamadıgımı bildirip tazminat alanilirmiyim onu ögrenmek istiyorum

  • Bankadaki yatan rakama ve ücret bordronuza bakarak detayını öğrenebilirsiniz.

 4. Tevrat Bey,
  Değerli bilgileri içeren paylaşımınız için teşekkür ederim.

 5. Tevrat Bey merhaba, 03/01/2003 ilk sgk başlangıç tarihim. 27/03/2003 tarihinden bugune de aynı işyerinde çalışıyorum. Son zamanlarda işler cok yogun ve yanımıza yardımcı eleman alınmasını istememize ragmen halen aylardır alınmadı. ancak ben muthiş derecede işi sıkıntı ve stres yapıyorum. ve hatta bir doktor arkadaşım bile kendi kendini hasta etmeyesin gerekiyorsa bırak işini dedi. bu durumda benim tazminatımı alarak ayrılma hakkım nedir? 7000 günü doldurunca kıdem tazminatı alarak ayrılabilir miyim?
  cok teşekkürler

  • İşlerin yoğunluğu zaman zaman olabilir, önemli olan haftalık mesai saatleri içinde işlerin üstesinden gelmektir. Zaman zaman da fazla mesai yapmanız gerekebilir. Fazla mesailer için işçinin sağlığını ve sosyal yaşamı tehlikeye girmemesi için bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlara uyulmadığı zaman yasanın işçiye tanıdığı haklar ve işverene yüklediği yükümlülükler vardır. Bu nedenle probleminizi avukatla yüzyüze paylaşmanızda yarar vardır.

   • anladım, teşekkür ederim avukat bey, peki tazminatı alarak ayrılma şartlarım nelerdir acaba? 7000 günü doldurarak ayrıldıgımda hakkım var mıdır? tekrar cok teşekkür ederim

    • Prensip olarak İkinci sorulara yanıt vermiyorum, sizin şahsınızla ya da sorunuzla ilgili değil.

 6. Tevrat bey merhaba benim bir sorum olacak inşallah aydinlanirim sayenizde şimdiden teşekkür ederim.
  Ben 15.03.2005 yılında işe girdim bir fiil aynı iş yerinde calismaktayim.isten çıkmak istiyorum tazminatımı alma hakkım varmıdır iş kanununda bununla ilgili bir açıklık varmidir

  • 3600 gün 8.9.1999 öncesi SGK girişiniz varsa elbette, yazımda diğer şartları da okuyabilirsiniz. Mutlu günler.

 7. Bilgilendirmeler için çok sağolun Allah bin kere razı olsun sizden, sayenizde haklarımızı öğrenebiliyoruz


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir