İşçinin 3600 gün 4500 gün 5400 gün 7000 gün primle kıdem tazminatı alma hakkı.

İşçinin 3600 gün 4500 gün 5400 gün 7000 gün primle kıdem tazminatı alma hakkı, işçinin ilk defa sigortalı olduğu tarihe göre değişmektedir.

3600 prim gün sayısını dolduran işçileri istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkına dair yazımızı burdan tıklayarak okuyabilirsiniz.  Bu kapsamda 08/09/1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı başlamış işçiler için 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartı ile  işyerinden istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanırlar. İşçilerin SGK’dan yazı almaları ya da e devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü sunmaları yeterlidir.

• 08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 prim günü dolduranlar (yani aralıksız 19 yıl 5 ay 10 gün çalışıp primi ödenenler)  bu sebebe dayanarak kıdem tazminatına hak kazanırlar.

• 08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı ile istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkündür. Bu seçenekte işçilerin bu hakkı en erken 8.9.2024 tarihinde kullanabileceklerdir.

• 05.2008 tarihi ve sonrasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, 5400 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı ile istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkündür. Bu seçenekte istifa ederek kıdem tazminatınıza hak kazanmanız için  en erken tarih  Mayıs 2033’tür.

• 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa işe girmiş çalışanlar; süre şartı aranmaksızın 7000 gün sigortalılık şartı,
sağlandığında kıdem tazminatına hak kazanarak işten istifa ederek ayrılmak mümkündür.

Kanunda işçiye tanınan istifa ederek işten ayrılma hakkının tanınma amacı, işyerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlayan işçinin, emeklilik için yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. İşçiye işten ayrılırken ihbar öneli tanınması yönünde yasal bir zorunluluk yoktur.

İşten ayrılma sürecinde işçi, çalışanların yasal haklarını bilerek, usulüne uygun olarak bu haklarını kullanmaları haklı iken haksız çıkmamaları için önemlidir. Sendikalardan, işçi meslek örgütlerinden ve avukatlardan destek alabilirsiniz. 11.10.2021

Av.Tevrat DURAN      

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir