YİDO: Aracınızın ayıplı olması durumunda ‘Tüketicilere 4 seçimlik hak tanınmıştır.

YİDO: Aracınızın ayıplı olması durumunda ‘Tüketicilere 4 seçimlik hak tanınmıştır. Buna kısaca YİDO hakkı diyoruz.
Y= Arcın Yenisiyle değişimi 
İ = Ayıp nedeniyle İndirim hakkı
D=Sözleşmeden Dönme ile Araç için ödediğiniz paranın iadesi hakkı
O= Aracın Onarımı
 
Bu 4 seçenek Türk Hukukunun AB hukuku ile uyumlaştırılması sürecinde mevzuatımıza girmiştir.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

  1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme
  2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  3. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  4. ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Satıcı bu seçeneklerden tamire araç sahibini zorlayamaz. Alıcı araç sahibi bu hakkını noter ihtarnamesi ile her halükarda satıcıya şartları varsa ithalatçıya karşı kullanabilir. İhtarname noterden çekilir. Yasaya ve usule uygun bir İhtarnameyi siz ya da avukatınız hazırlayabilecektir. Noter ihtarnamesi nasıl çekilir okumak için tıklayın
AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir