Dilekçe nasıl yazılmalıdır nasıl yazılır ?

Dilekçe nasıl yazılmalıdır nasıl yazılır ?

Dilekçe, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ‘Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, yazı’ anlamında olup eski dildeki karşılıkları; istida, arzuhâldir. Bu yazımız, vatandaşlar için kısa yol gösterme amaçlıdır.

 • Dilekçe sözlü olmayıp, yazılıdır. Bu nedenle boş bir A 4 boyutlarında kağıdına ihtiyaç vardır. Dilekçe, bilgisayarda yazılabileceği gibi daktilo ile ve nihayetinde elyazısı ile siyah ve mavi renklerle yazılabilir.
 • Dilekçe, okunaklı ve açık ifadelerle yazılmalıdır.
 • Dilekçe başlığında büyük harflerle dilekçenin verileceği makamı, kurum, kuruluş,mahkeme ismi yazılır.
 • Varsa dosya numarası, konusu en başa yazılır. Ardından dilekçe sahibinin sıfatı ( davacı, davalı,talep sahibi.şikayetçi,sanık,katılan,ifade veren, vs yazılır) Adres kısmı, dilekçe sahibinin sıfatının altına, devamına yazılabileceği gibi dilekçenin en altına ya da antetli olarak üst / alt kısmına da yazılabilir.
 • Dilekçede konu kısmının yazılması ilk bakışta anlaşılır olması için önemlidir.

  Dilekçenizde  uzun uzadıya anlatımlardan kaçınmalısınız , okunmaz ?

 • İzah, açıklama kısmında ise resmi makamlardan talebinizi öncelikle maddi olayları sıralayıp gerekçelerini sunmalısınız.
 • Dava dilekçelerinde ise maddi olaylarla ilgili varsa delillerinizi sıralayıp dilekçe ekinde elinizde varsa eklemelisiniz. Elinizde bulunmayan resmi ve özel kurumlarda olan delillerinizin bulunabileceği yerleri adresleriyle bildirmelisiniz.
 • Dilekçenin sonuç kısmında ise talebinizi öz ve eksiksiz olarak tarihiyle birlikte yazmalısınız.
 • Dilekçenin sonuç kısmı üst makamlara hitaben yazıyorsanız ‘arzederim’ alt makama hitaben yazıyorsanız ‘ talep ederim, rica ederim’ eşit makama yazıyorsanız ‘ arz ve talep ederim’ şeklinde yazılmalıdır. Dilekçenin en alt kısmında ad soyadınızı yazmalı altına el yazınızla imza atınız. Birden fazla sayfa varsa her sayfasını imzalamalısınız, en son sayfa mutlaka imzanızı içermeli, önceki sayfaları paraf etmekle yetinebilirsiniz. Dilekçede dilekçe verdiğiniz makamın acil müdahalesi gereken bir durum varsa dilekçe başlığında büyük harflerle dikkat çekiniz. Dilekçenizin sonunda iletişim bilgilerinize (adres, telefon,mail adresi) yer veriniz. Dilekçe nasıl yazılmalıdır nasıl yazılır ? sorusunun önemli kısımlarından biri budur.

  Dilekçedeki üslup nasıl olmalıdır ?

 • ‘Dilekçenizin kaliteli ve amaca hizmet etmesi için devrik cümle,argo, kaba, anlamsız, gereksiz, kalabalık,suç teşkil eden, edebe aykırı,mümkün olmadıkça Türkçe dışında kelimeler kullanmayınız. Mümkün olduğu kadarıyla kurduğunuz cümlelerde objektif olmaya çalışınız. Argümanlarınız mantık kurallarına uygun, gerekçeleri sağlam olmalıdır. Yine dilekçeniz, imla, gramer,noktalama kurallarına uygun olmalıdır.

  Birden fazla dilekçe verilir mi?

 • Birden fazla dilekçe verilmesine engel olmasa da kimi durumlarda ( dava dilekçesi, uzlaşma talebi, uzlaşmama talebi, şikayetten vazgeçme gibi) dilekçe bir defa verilebilmektedir. Bu nedenle etraflıca ince eleyip sık dokuyarak, kırk ölçüp bir biçmek sonuçta talebinizi bir defada sunmalısınız.
 • Avukat, hukuk bilgisi ve tecrübesini sizi dinleyerek , aklını zorlamadan ne kudreti varsa hepsini yazıya döker, yüzünüzün kızarmasına engel olur, yüzünüzü ak eder, tabiri caizse kaleminden kan damlar. İyi bir dilekçe, davanın anayasasıdır.
 • Resmi makamlara yazılan dilekçe kimi durumlarda yaydan fırlayan ok, tüpünden çıkan macun, memeden çıkan süt gibidir geri dönmez. Bu nedenle özenli olmalısınız, son pişmanlık fayda vermez.Arzuhalcilere gitmeli miyim ?
 • Hukuki bir konuda size hak tanıyacak sizi borç altına sokacak , özellikle de davayla ilgili dilekçeleri avukata yazdırınız yetkisiz kişilere arzuhalcilere güvenmeyiniz. Arzuhalciler hukuki konuda yetkin bilgi sahibi olmayıp sadece bilgisayarların olmadığı zamanlarda beyanınızı kağıda dökmeye yarardı ki artık bilgisayar yaygınlaştığından eski işlevini yitirmiştir. Nasıl ki hasta olunca hekime, ilaç almak için eczacıya gidiyorsak hukuki konularda diploma, ruhsat sahibi avukat gidilecek tek makamdır.
 • Yazımı anlamlı bir hikaye ile bitireyim.

  Bir adam evindeki yer döşemelerinin gıcırtısından yakınırken ustalar  çağırsa da problemi çözememiş, işinde ehil bir usta evde 30 dk bakınmış, tek tek döşemeyi yoklamış ve sonra alet kutusundan bir çivi çıkarmış. Tek bir çivi! Çiviyi çakmış ve gıcırtıyı bir anda kesmiş. Ev sahibi mutluluk içinde borcunun ne kadar olduğunu sormuş. Usta “100 lira” diye cevap vermiş. Ev sahibi, “Ama tek bir çivi çaktınız, diğer ustalar 10 lira almıştı” diye itiraz edince usta gülümseyerek şu cevabı vermiş: “Çekiçle vurmak 10 lira; çekici nereye vuracağını bilmek ise 90.”

  01.09.2020

  Av. TEVRAT DURAN,İstanbul Barosu, Sicil;24851

Yunus Emre sözü ile bitirelim;
Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz

Kişi bile söz demini, Demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini, Sekiz cennet ede bir söz
Yunus şimdi söz yatından, söyle sözü gayetinden
Pek sakın o sah katından, Seni ırak ede bir söz

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir