İstinaf incelemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) kesinlik sınırı 2021

İstinaf incelemesi (Bölge Adliye Mahkemesi’nce yapılır ve BAM olarak kısaltılır) kesinlik sınırı 2021 yılında TL bazında 78.630 TL’dir. Manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir lakin ilk derece mahkemesi (İDM) kararları 5.880 TL’yi aşmıyorsa istinaf başvurusu incelenmeyecek aşıyorsa incelenecektir.

Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) tarafından verilen kararlar , dava değeri 78.630 TL’yi aşıyorsa 6100 sayılı HMK’nın 361. maddesi uyarınca BAM kararının taraflara varsa vekillere tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açıktır , Yargıtay nezdinde temyiz incelemesi başvurusu yapılabilecektir. Yargıtay’da temyiz incelemesinin mürafaalı (duruşmalı) yapılması için temyize konu uyuşmazlığın parasal değerinin 117.960 TL’nin üzerinde olması gerekir, Yargıtay bu sınırlara bakmadan uygulamada nadir de olsa resen duruşma açıp tarafları davet edebilmektedir.

BAM kararı sonrası dosyanın temyiz incelemesine gitmesi halinde verilecek onama kararı kesin olup ayrıca karar düzelteme aşaması yoktur. 28.92021

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir