Yetkili Servislerde ayıplı araçla ilgili olarak servis fişi-iş emri tüketiciye verilmelidir.

Yetkili Servislerde ayıplı araçla ilgili olarak servis fişi-iş emri tüketiciye verilmelidir.

Yetkili Servislerde ayıplı araçla ilgili olarak servis fişi-iş emri tüketiciye verilmelidir.
Yetkili Servislerde ayıplı araçla ilgili olarak servis fişi-iş emri tüketiciye verilmelidir.

Tüketici olarak bayilerden otomobiller satın almakta, araçlarımız arızalanınca ya da periyodik bakımlarını yaptırmak için yetkili servilere götürmekteyiz. Yetkili Servilerde haklarımızı bilmediğimiz için ya susuyor teklife razı oluyoruz ya da tartışma yaşıyoruz. Tüketici ile yetkili servis arasında hakların bilinmesi anlamında asimetrik ilişki vardır. Bir tarafta haklarını yeterince bilmeyen tüketici diğer yanda yasaları iyi bilen yetkili servis. Bilinçli tüketicinin oluşması için bu web site üzerinden yazılarla sizleri aydınlatmak bizi mutlu etmektedir.

Şunu bilelim ki anayasa,yasa, yönetmelik,tüzük vs yani mevzuat hayatımızın her yönünü düzenlemekte vatandaşlara haklar ve borçlar yüklemektedir. Yazımızın konusu olan ‘Satın aldığımız araçların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,’ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak 13.6.2014 tarihli ‘Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ ile düzenlenmiştir.
Yetkili Serviste gerek servisin gerekse de araç sahibinin uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu haklardan bazılarını aktarıyorum.

 1. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.
 2. Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
 3. Araç sahipleri araçlarının serviste ne gibi işlem gördüğünü gösteren servis formlarını  düzenleyerek  bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur. Servis formunda Servis istasyonlarının,  kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:
  a) Malı teslim edenin adı, soyadı ve imzası,
  b) Malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası,
  c) Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
  ç) Malın cinsi, markası ve modeli,
  d) Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi
  e) Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi. Buna göre arabanızı servise teslim ederken araçla ilgili şikayetlerinizi ve taleplerinizi servis formuna yazarak bir örneğini teslim alınız.
 4. Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:
  a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
  b) Malın tüketiciye teslim tarihi,
  c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
  ç) Garanti kapsamı dışında ise ücreti,
  d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,servis formunda yazılmalıdır.
 5. -Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
 6. Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek, kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
 7. Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Konu ile ilgili yazımı okumak için tıklayınız

Bilgi veya belgelerin saklanması kapsamında  Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi veya belgelerin yetkili servislerce üç yıl boyunca saklanması zorunludur. Yetkili servise aracımızı teslim ederken ve teslim alırken mutlaka ve mutlaka servis fişinizi alınız. Bu belgeler açacağnız davada ya da idari başvuru sürecinde,Tüketici Hakem Heyetlerinde delil olarak kullanılacaktır. Yetkili Servislerde ayıplı araçla ilgili olarak servis fişi-iş emri tüketiciye verilmesi yasal zorunluluktur. Yetkili servis sözlü olarak talep etmeniz  halinde bu belgeleri vermezse tüketici araç sahibi olarak noter yoluyla bu belgeleri talep edebilirsiniz.  20.4.2016
TEVRAT DURAN,İstanbul İkitelli
Ayıplı araçlarla ilgili yazımı okumak için tıklayınız
 
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir