Bir tahliye sebebi olarak ;kira sözleşmesinin 10 yıldan uzun sürmesi

Kiracı ile kiralayan arasındaki hukuki ihtilafların çözümü 6570 sayılı yasa ile sağlanmaya çalışılırken 6570 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Kiracı ile kiralayan arasındaki hukuki ihtilaflar bundan böyle Türk Borçlar Kanunu’na göre çözümlenecektir. Kiracının tahliyesi ancak kanunda yazılı sebeplerle mümkündür; yeni düzenleme ile kiracının tahliyesi sebepleri arasına “kira sözleşmesinin 10 yıldan fazla sürmesi” ilave edilmiştir.

Konu ile ilgili yasal düzenleme aşağıdaki gibidir.

Türk Borçlar Kanunu (TBK) (YÜR. TAR: 01.07.2012)

MADDE 347 – Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

 Kanunların geriye yürümezliği ilkesi gereğince yasanın yürürlük tarihinden önce 10 yıllık uzama yılı bitmişse ne olacaktır. Aynı şekilde 10 yıllık süre kira kontratının başlangıcından mı yoksa kanunun yürürlük tarihinden itibaren mi başlatılacaktır. Bu soruların cevabı “Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (YÜR. TAR.: 01.07.2012)” da verilmiştir. Şöyle ki kira sözleşmelerinden on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl; on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır.

Anılan yasal düzenleme aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin son cümlesi hükmü bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türk Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl; on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır.

Bunu örnekle izah edelim. Yasanın yürürlük tarihi olan 1.7.2012 tarihi itibarı ile kiracı 11 yıldan bu yana oturmaktadır. Yasa yürürlük tarihinde 10 yılı doldurduğu için hemen tahliye edilmeyecek 2 yıl ilave edilecektir. Buna göre kiracı hakkında 01.07.2014’ten itibaren Türk Borçlar Kanunu 347. maddesine göre tahliye süreci başlatılabilecektir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir