"İnşaat şirketi, alacağın temliki sözleşmesiyle daire/rezidans satabilir"

Emlak piyasasında halka açık inşaat şirketleri, Gayrimenkul Yatırım ortaklıkları hasılı inşaat  şirketleri, arsa sahipleriyle sözleşme yapmaktadır. İnşaat şirketi arsa sahibine nakit para ödememekte; arsa sahibi de inşaat şirketine nakit para ödememektedir. Bu ilişkide arsa sahibi inşaat şirketine bir kısım arsa payını devretmekte/devretmeyi vaad etmektedir. İnşaat şirketi de arsa sahibine inşaa edeceği daire,/rezidans/işyeri yaparak teslim etmektedir. Bu sözleşmeye uygulamada arsa  payı karşılığında inşaat sözleşmesi ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi adı verilmektedir. İnşaat şirketlerinin sermaye birikimi olmaması ya da nakit parasını inşaata harcamak istememesi inşaat şirketlerini bu tür sözleşme yapmaya itmektedir. İşte bu inşaat şirketleri, henz inşaat başlamadan, bitmeden hakkını peşin, vadeli olarak 3. kişi tüketicilere  satmaktadır. Bu satış esnasında A 4 kağıdına taşınmaz satış vaadi sözleşmesi başlığı koyarak satışlar yapılmaktadır. Esasen daireler teslim edilip, tapu devri yapıldığında iyiniyet çerçevesinde hiçbir sorun yaşanmamaktadır. İnşaatın teslim edilmemesi halinde daire alan kişi ne yapacaktır. Uygulamada gayrimenkul satış vaadinin noter ya da tapu dairesi aracılığıyla yapılması gerektiğinden mahkemeler 3. kişilerin tapu taleplerine olumsuz yanıt vermekteydi.

İşte Yargıtay, yerel mahkemelerin bu gerekçesini yerinde bulmayarak yeni içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 13.11.2013 tarihinde verdiği bir kararında “Davacı ile davalılardan yüklenici şirket arasında yapılan 04.01.2010 tarihli hukuki işlem, alacağın temliki hükmündedir (BK. m. 161., TBK m. 183.). Zira yüklenici, arsa sahibi ile yaptığı sözleşme uyarınca kazanacağı şahsi hakkını davacıya temlik etmiş bulunmaktadır. Bu nitelikteki bir temlikin geçerli olabilmesi için ise BK’nın 163. (TBK. m. 184.) uyarınca yazılı şekil şartı yeterli bulunmaktadır”      diyerek taşınmaz satış vaadini içeren sözleşmelerin illaki noterde yapılmasının zorunlu olmadığını, alacağın temliki hükümlerine tabi olarak geçerli olduğu yönünde içtihat etmiştir.
03.01.2014
AV.TEVRAT DURAN
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir