Yargıtay 18.Hukuk Dairesi " Kamulaştırmasız el atma davalarında maktu vekalet ücretine hükmedimeli"

KamulaştırmaKamulaştırmasız el atma davalarında yeni ve aleyhe  ard Arda hak sahipleri ve avukatlar aleyhine yasal düzenlemeler yapıldığını burada yazmıştık. Devlet lehine avukatlar aleyhine yasa meyvelerini vermeye başladı. İşte Yargıtay 18.HD 30.09.2013 günlü kararında “11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun değiştirilen Geçici 6. maddesinin 7 ve 10. fıkralarında <Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir> ve <Bu fıkra hükmü, bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.> hükmü getirildiğinden davacı lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi ve maktu harca hükmedilmesi gerekir” diyerek nisbi vekalet ücretine yönelik olarak hükmün bozulmasına karar vermiştir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir