Veraset ilamı-Mirasçılık belgesi nedir,nasıl ve nereden alınır ?

Kişinin ölümü halinde yasal mirasçılarını ve paylarını gösterir belgeye veraset ilamı ya da miresçılık belgesi adı verilir.  Mirasçılık belgesinin verilmesi istemli davalar Sulh Hukuk Mahkemesi’nde hasımsız olarak açılmaktadır.

Miras hisselerinin tayinine ilişkin bu davalarda her bir mirasçı bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir. “Yargıtay 7.Hukuk Dairesi Esas:  2012/9129 Karar: 2013/746 Karar Tarihi: 05.02.2013”

Türk Hukukunda mirasçılık belgesi aksi ispat edilinceye kadar mirasçıları gösterir. Bunun doğru olmadığı herhangi bir davada ileri sürülebileceği gibi iptali ve düzeltilmesi de istenebilir. Bu tür davalara da mirasçılık belgesinin iptali davaları adı verilmektedir. Yabancı bir mahkemeden alınmış mirasçılık belgesine Türk Hukukunun tanıdığı ve kabul ettiği değerden daha fazla bir güç yükletilemez bu nedenle Türk yargısının kararı gerekir.

 Mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda davacı yani mirasçı sadece miras bırakanın öldüğünü, miras bırakanla kendisi arasındaki soybağını, dolayısıyla kendisinin mirasçı olduğunu kanıtlamak zorundadır. Diğer mirasçıların ve miras paylarının belirlenmesi mahkemenin görevidir.

Veraset ilamı, mirasın-terekenin paylaşımında, terekenin vergi dairesine bildirilmesinde, veraset ve intikal vergi beyanlarında, ölenin malvarlığının paylaşımında,miras davalarında izlenecek hukuki prosedürde ilk aşama olup zamanında geciktirilmeden alınmalıdır. 24.9.2013

Av.Tevrat DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir