Üretim hatası bulunan ayıplı araçların 0 km yenisiyle değişimi davasında tüketicilerin hakları ?

avukat tevrat duranAracınız arızalandığında Tüketici olarak yasal dava haklarınız nedir ?

 • Satın aldığınız aracınızda imalattan kaynaklanan arızalar garanti süresinde ortaya çıkmışsa tüketici olarak  yasal haklarınız bulunmaktadır. 0 km araçlarda asgari garanti süresi 2 yıldır, satıcı daha fazla garanti vermişse uzatılmış garanti geçerlidir. Tüketici olarak sahip olduğunuz haklarınızı aracınızı satın aldığınız şirkete/bayiye, aracın ithalatçısına karşı,yetkili servislere karşı  ileri  sürebilirsiniz. Yasaya göre bu firmalar  tüketicinin yasaya uygun haklı talebini kabul etmek zorundadır.

Ayıplı mal nedir ? Hangi arıza ayıplı mal olarak kabul edilir ?

 • Öncelikle arabanızdaki arızanın 6502 sayılı yasa uyarıca tanımlanmış şekliyle bir ayıp olması gerekir. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
 • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir. Bunun için servis kayıtlarını, satış faturasını, araç tanıtım broşürünü saklayın.

Arabanız ilk defa arızalanmışsa servise götürdüğünüzde aracınızı tamir ettirmek zorunda değilsiniz,sözleşmeyi feshederek paranızın iadesini talep edebilirsiniz. 

 • Tüketiciler, araçları arızalandığında moralleri bozulur, hemen servise götürür ve burada kendilerine merak edecek bir şeyin olmadığını, arızanın garanti kapsamında ‘ücretsiz tamir edileceği’ söylenir. Araçtaki arıza komple motorun ya da şanzımanın değiştirilmesi ile giderileceği gibi küçük bir onarımla çözülebilecek elektrik arızası da olabilir. Unutmayın araçlarımızda kendimizi ve değer verdiklerimizin canını taşıyoruz bu nedenle araçtaki arızalar basit görülmemelidir.
 • Tüketici olarak servis personelinin tamir teklifini kabul etmek zorunda değilsiniz. 4077 sayılı eski yasa yerine getirilen 6502 sayılı yasada yeni bir takım hakları getirilmiştir.  Aracı arızalanmış bir tüketici,müşteri olarak haklarınız sadece tamir seçeneğinden ibaret olamaz. 0 km yenisiyle de değişimini talep edebilirsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için tamir yoluna başvurmamış olmalısınız, bir defa tamir ettirmişseniz arızanın tekrar etmesi halinde 0 km yenisiyle değişimi hakkınız doğacaktır.

Peki arabası arızalanan tüketicinin hangi dava hakları vardır ?

 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  a) Aracını iadeye hazır  olduğunu bildirerek sözleşmeden dönüp bayiye ödediği tüm parayı masraflarıyla birlikte (ayrıca şartlarına göre faiziyle) iade isteyebilir.
  b) Aracını kullanmaya devam edip ayıp oranında satış bedelinden indirim isteyebilir.
  c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  ç) Aracının  0 km yenisiyle değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • UTUMAYIN Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. ‘Bu  hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı size karşı birlikte sorumludur.
 • Eğer onarım tamir hakkını ya da aracın yenisiyle değişimi hakkınızı kullandıysanız ; Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.
 • Tüketicinin sözleşmeden dönerek parasını iade istemesi halinde ise ödemiş olduğu bedelin tümü derhâl tüketiciye iade edilmelidir.
 • Tüketici bu haklarını kullanırken yaptığı masrafları karşı taraftan talep edebilir.
 • Araçlarla ilgili dava ve süreçlerden edindiğimiz tecrübeye göre şunu ifade edebiliriz ki; önce avukatın noter kanalıyla ihtarname göndermesi bu talebin yerine getirilmemesi halinde Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması yerinde olacaktır. İyi niyetle talebin satıcı ya da ithalatçı  şirket tarafından yerine getirilme ihtimalini gözardı etmeyiniz. Bilinçli tüketici olarak yasayı bilmelisiniz ve süreci aktif olarak takip etmelisiniz. Yasayı sizden daha iyi bilen satıcı tarafın iradenizi manipüle etme ihtimalini göz ardı etmeyiniz. Buna karşı önlem olarak sofistike hukuk düzenini iyi bilen  avukatınızdan hukuki destek alınız.  02.5.2016

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul,Halkalı
0533 631 16 42
İletişim: tıklayınız

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir