Ücreti zamanında ödenmeyen işçinin hakları nelerdir ?

 İşçi, emeğinden başka geliri olmayan kişidir. Yani sermaye unsuru işçide yoktur. Bu nedenle gelirini düzenli ve zamanında alması işçi için vazgeçilmez,ötelenemez ihtiyaçtır. Bu nedenle işçinin ücretini zamanında alması çok önemlidir. Yasakoyucu, bu toplumsal ihtiyacı dikkate alarak düzenleme yapmıştır. Buna göre

4857 sayılı İş Yasası  34. Maddesi “ Ücretin gününde ödenmemesi” başlığı altında konuyu düzenlemiştir.

MADDE 34 – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

 Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
Buna göre  çalışanın  4857 sayılı İş Kanunu’nun 34/1 maddesi uyarınca ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmese, işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
Maddenin son fıkrası uyarınca işçinin bu davranışı nedeni ile iş sözleşmesini görevleri hatırlatıldığı halde yapmamaktan ısrar ettiği veya işe devamsızlık yaptığı gerekçesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesindeki nedenlerle feshedilemez.
 Ücretleri ödeme gününden itibaren mücbir bir neden dışında 20 gün içinde ödenmeyen işçinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca iki seçimli hakkı bulunmaktadır. Bunlarda biri
34. Madde uyarınca iş görme ediminden kaçınma hakkı,
İkincisi  ise 24/II.e maddesi uyarınca iş sözleşmesinin haklı nedenle feshetme hakkıdır.
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 24. Maddesine göre ;
MADDE 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
II. e ) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,”
Ücretin ödeme günü 20 gün geçmişse İşçinin önünde iki seçenek vardır. (Ücret ifadesiyle aylık ücret, varsa fazla mesai ücreti,ikramiye,yol-yemek ücreti,hafta tatili ücreti kastedilmektedir)
1-işçi işyerinde çalışmayarak durabilir, ücretinin ödenmesi bekler
2-İşçi haklı nedenle işi bırakıp kıdem  tazminatını ve ödenmeyen ücretini dava eder.
Takdir sizin…Saygılarımla 31.01.2014
AV.TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. Merhaba avukat bey ben kişisel kararlarınima dayanarak 21-24 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 gün süre ile iş görme borcunu yerine getirmekten kaçındım.Ama bu iş görme borcunu yerine getirmediğim 3 günlük sürenin ssk primi ve ücreti kesildi.Ne yapmam ve nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
    Bu haklarımı geri kazanabilir miyim?
    Vereceğiniz cevap için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

    • Mazeretiniz yoksa işten çıkarılmadığınıza şükredin derim. Çünkü şu halde tazminatsız işten çıkarılmaya maruz kalabilirsiniz.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir