"Haklıyım avukata ne ihtiyacım var" !

avukat cübbe
Avukat Tevrat DURAN

Medeni yargılama hukukunda tarafların haklarını ileri sürmesi sırasında ıspat yükümlülüğünün kime ait olacağı ve kimin hangi hususları kanıtlayacağı çoğu zaman tartışma yaratmıştır. İspat yüküne ilişkin kural maddi hukuka ait olmakla Türk Medenî Kanunu’nda düzenlenmiş bu sefer usul hukuku müessesesi olması sebebiyle genel kural 6100 sayılı HMK 190. vd maddelerde düzenlenmiştir.

Yasanın Birinci fıkrasında, ispat yükünün belirlenmesine ilişkin temel kural vurgulanmış olup buna göre, bir vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf ispat yükünü taşıyacaktır. İspat yükünün belirlenebilmesi için önce ilgili maddî hukuk kuralındaki koşul vakıaların doğru bir şekilde tespit edilmiş olması ve buna uygun somut vakıaların ortaya konulmuş olması gerekir. Her bir vakıa bakımından lehine hak çıkarma çerçevesinde ispat yükü kuralları belirlenir. Ancak kanunda özel olarak ispat yükünün belirlendiği hallerde, genel kurala göre değil, kanunda belirtilen şekilde ispat yükü belirlenecektir.

İkinci fıkrada, karinelerin varlığı halinde ispat yükünün nasıl belirleneceği düzenlenmiştir. Karine söz konusu olduğunda, karine temeli ile karine sonucunu birbirinden ayırt etmek gerekir. Karineye dayanan taraf, sadece karine sonucunu ispat yükünden kurtulmuş olur, ancak karine temelini ispat etmek yükü altındadır. Bu durumu vurgulamak için, fıkrada açık düzenleme yapılmıştır. Kesin kanunî karineler dışında, karşı taraf karinenin aksini ispat edebilir. Fıkrada, özerlikle aksini ispat kavramına yer verilmiştir. Zira, aksini ispat ve karşı ispat farklı kavramlardır. Karine söz konusu olduğunda, karşı ispat faaliyetinden değil, karine ile kabul edilen durumun aksini ispat etmek gerekir.

Davanızda haklı olmanız tek başına yeterli olmayıp bu hakkınızı Medeni Yargılama Usulü içindeki resmi senet, adi senet,tanık,keşif,bilirkişi,isticvap,yemin vs. gibi delil enstrümanları ile hem de topallayarak yürüyen yargı sisteminde ortaya koyabilmeniz gerekmektedir. Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız gibi “zaten ben haklıyım” mahkeme lehime karar verecek ya da “zaten haklıyım avukat tutmama gerek yok” gibi meşhur  galatlar pek bir anlam ifade etmeyecek hatta kişiyi mağdur edebilecektir. Cezaevi;  haklıyım diyenlerle dolu. Yine iflas edenler her sohbetlerinde “davamda haklıydım” derler.

Hukuk yargılamasında hak ve ıspat bir bütündür. Bu nedenle hukuki iddia,savunma stratejinizi belirlerken haklı olmanızın yanısıra bunu ortaya koyabilecek ıspat araçlarını ve tüm bu hukuksal stratejileri belirleyecek konusunda yetkin avukatla hukuki sorunlarınızı çözmenizi tavsiye ederim.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir