Tüketici Mahkemeleri hangi davalara bakar ?

6502 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılan fakat 28.05.2013 tarihine kadar uygulanacak olan 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasanın 23 üncü

AV.TEVRAT DURAN
AV.TEVRAT DURAN

maddesine göre “4077 sayılı kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.” Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (YÜR. TAR.: 28.05.2014) 28.11.2013 günlü Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yeni yasanın yürürlük tarihi 18.05.2014’tür. Yeni yasanın “Tüketici mahkemeleri” başlıklı 73. maddesine göre “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.” 

yeni 6502 sayılı yasaya göre “Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.”

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. İyigünler benim kiracım 3 aydır + aidat ödemiyor 2000₺ üzerinde borcu var. Tüketici mahkemesi bu davalara bakar mı.. teşekkürler


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir