Tazminatlar asgari ücret üzerinden mi hesaplanır ?

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Meslek hayatımız boyunca sık sık bu soru ile muhatap oluruz “kıdem tazminatım asgari ücretten mi hesaplanır?”  Çalışan kişinin ücreti SGK’ya çoğunlukla asgari ücret üzerinden bildirilmektedir. Aynı şekilde işyerinde hazırlanan bordrolar da asgari ücret üzerinden ya da yakın bir miktar üzerinden düzenlenmektedir. İşçinin aldığı ücret miktarı tazminat hesaplamasını doğrudan etkilemektedir. Çünkü az ücret alan az tazminat alacak çok ücret alan fazla tazminat alacaktır.Bu nedenle tazminat hesaplanmasında çalışan kişinin aldığı ücret çok önemlidir.  İşçi işveren arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındığında işçinin SGK’ya bildirilen ücreti değil gerçek ücreti araştırılmaktadır.

Esasen çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretler gerçeği yansıtmamaktadır.  Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alınarak imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık dinlenetilmeli ve çalışan kişinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılacaktır. İşe yeni gider vasıfsız çalışan ile mesleğinde deneyimli 10 yıl çalışmış üniversite mezunu çalışanın aynı ücreti alıyor alması hayatın olağan akışına aykırıdır ve şüpheyle karşılanmalıdır. 

İşçinin gerçekte aldığı ücret daha fazla olduğu halde ücreti SGK’ya asgari ücretten gösteriliyorsa İŞÇİNİN BORDROYA ATTIĞI İMZANIN HUKUKİ DEĞERİ yoktur. Bu gibi durumlarda işçi uzman avukat yardımı ile hakkını ortaya koyup ıspat yoluna gidebilir. İşverenlerin işçi, sigorta,vergi maliyetlerinin yüksek olması gibi sebeplerle bu yola başvurması olağan karşılanabilir fakat işçi ile mutlaka ve mutlaka tazminat ödeme noktasında anlaşma, helalleşme yoluna gitmesi hakkaniyet ve hukuk gereği olduğunu hatırlatmak gerekir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir