Tapu kaydındaki İpoteğin kaldırılması davası

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan her hangi bir alacak için taşınmaz malın güvence altına alınmasıdır. Kısaca, bir alacağın teminatı olarak bir gayrimenkulun (ev,işyeri,arsa,arazi vs.) karşılık gösterilmesidir. Eğer mevcut bir alacağı güvence altına almak için bir ipotek kuruluyorsa “Ana Para İpoteği”; ilerde doğacak ya da doğması muhtemel bir alacak için bir ipotek kuruluyorsa “ Üst Sınır İpoteği” söz konusudur.  Farklı nedenlerle örneğin, inşaat ipoteği, karz ipoteği tapuya işlenmekte fakat aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ipotek tapu kaydında kalmaktadır.  Bu da işyerinizin, konutunuzun ya da arsanızın değerini satarken, ipotek tesis ederken düşürerek sizi olumsuz yönde etkilemektedir.

İşte tapu kaydında unutulan ipoteklerin kaldırılması için hukuken izlenmesi gereken prosedür nedir. İpoteğin türüne göre kaldırılması farklı prosedür izlenmelidir.

1-İpoteğe konu borç ya da risk ortadan kalkmışsa borcun ödendiğine dair alacağınız belge ile mahkemeye başvurmalısınız.

2- Borç ödenmemiş ya da ödendiği halde belgesini almamışsanız yapmanız gereken ipotek bedelini mahkemesine dava açarak depo etmenizdir.Örneğin kesin borç ipoteği varsa depo etmeniz gereken borcun mahiyeti şu şekildedir. Türk Medeni Kanununun 875. maddesine göre kesin borç (karz) ipoteği, anapara yanında, gecikme faizini ve icra takibi yapılmışsa takip masraflarını da güvence altına alır. Alacaklı, ipoteğin fekki için anaparanın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebileceğinden, ipoteğin kaldırılmasına ancak anaparanın, gecikme faizinin, icra takibi yapılmışsa takip giderlerinin ödenmesi halinde karar verilebilir.

Eğer ipotek, ileride doğması muhtemel alacağı teminat altına almaya yönelik, üst sınır ipoteği  ise belirtilen ipotek bedeli sabit olup (örneğin 1990 yılında 2.000 TL) bu bedel aladan 30 yıl geçse de 2.000 TL mahkemesine dava açılarak depo edildiğinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilecektir. 26.10.2013
Av. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir