Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır.

Medeni Hukuk yargılama usulü 1086 sayılı HUMK’a göre yapılmaktayken 6100 sayılı HMK ile köklü değişikliğe gidilmiştir. Yasa değişikliği yargılama şeklinde de değişiklikler getirmiştir. Yeni yargılama usulünde ön inceleme  ve sonrasında tahkikat duruşması yapılması gerekir. Ön inceleme duruşmasız ya da duruşmalı olarak yapılabilmektedir bu hakimin takdirindedir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılan davalarda mahkemece ön inceleme duruşması açılmış ve davalı davet edilmiş duruşmaya gelmemişse ve sonrasında tahkikata geçilmiş ise artık davalıya yeni tahkikat duruşması  usulünce davetiye gönderilmelidir.
Davalının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 147. maddesi gereğince tahkikat için duruşmaya davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluktur. Bu aynı zamanda hukuki dinlenilme hakkının (HMK. m. 27) gereğidir.
Hukuki dinlenilme hakkının parçası olarak ön inceleme duruşmasına gelmeyen davalıya tahkikat duruşması için davetiye gönderilmesi yasal zorunluluktur. Buna uygun olmayan mahkeme kararlarının Yargıtay tarafından bozulması gündeme gelecektir. 04.03.32014

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir