Sendika nedir, Türkiye'deki sendika iş kolları

Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. 6356 sayılı yasa ile hukuki altyapısı belirlenmiştir. Kuruluşlar, bu Kanundaki kuruluş usul ve esaslarına uyarak önceden izin almaksızın kurulur. Sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur.

Sendika üyesi işçiler sendikal ayrımcılık yasağı nedeniyle yasa tarafından işe iade davasındaki işe başlatmama tazminatı, 12 aylık ücretten az olmayacak sendikal tazminat vs. gibi bir takım ayrıcalıklı haklar verilerek özel koruma altında bulunmaktadır. Sendikalı işçinin bağlı olduğu sendika  bir de işveren ile Toplu İş Sözleşmesi imzalamış  ise ayrıca ücret artışı ve sosyal haklara kavuşmaktadır. Buna ilaveten  işçinin sendikalı olması anayasa tarafından teşvik edilmektedir. Aşağıdaki iş kollarından hangisinde iseniz mevcut sendikalara üye olarak bu yasal statüye kavuşmanız lehinizedir.

 
NO İŞKOLLARI
1 Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
2 Gıda sanayi
3 Madencilik ve taş ocakları
4 Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
5 Dokuma, hazır giyim ve deri
6 Ağaç ve kâğıt
7 İletişim
8 Basın, yayın ve gazetecilik
9 Banka, finans ve sigorta
10 Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
11 Çimento, toprak ve cam
12 Metal
13 İnşaat
14 Enerji
15 Taşımacılık
16 Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk
17 Sağlık ve sosyal hizmetler
18 Konaklama ve eğlence işleri
19 Savunma ve güvenlik
20 Genel işler

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir