Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 (on) yıldır.

İşten haksız olarak çıkarılan işçi; kovulma tarihinden itibaren 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresi için Kıdem tazminatını dava yoluyla isteyebilir. Hesaplanacak tazminat;  Fesh tarihindeki giydirilmiş brüt ücret üzerinden her yıl için  1 aylık giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminattır.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesine göre Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak ON YILLIK zamanaşımına tabidir. Yani yeni yasada zamanaşımı süresi değişmemiştir.
Sözgelimi 23.01.2005 ‘te  işine haksız olarak son verilen işçi 23.01.2015 tarihine kadar kıdem tazminatını işverenden dava açarak talep edebilecektir. Aradan 9 yıl geçmiş olması işçinin bu hakkını yasal olarak öldürmeyecektir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir