Kıdem tazminatı yasa önerisi

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Türk pozitif hukukunda, kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın 14 . maddesinde düzenlenmiştir.  4857 sayılı Kanuna tabi işçilerin iş sözleşmesinin

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16. maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Çoğu zaman işveren, işçisine haksız olduğu halde “yüksek maliyet nedeniyle” tazminat vermek istememekte; işçi ise yine çoğu zaman “hakkı olmadığı halde fakat ihtiyacı olduğu için” kıdem tazminatı almak istemektedir.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin işyerinden kovulma şartının olmaması gerektiğine inanıyorum. 20 yıla yakın hukuk camiasında edindiğim deneyim beni bir hukukçu olarak bu sonuca götürmektedir. Pozitif hukukta; bu yönde düzenlemeler yapıldığı takdirde işveren- işçi kendine çeki düzen verecek, işçi etik olmayan arayışlara girmeyecek, işveren işçi maliyet hesabına kıdem tazminatını katacak buna göre hareket edecektir.

Günümüzde işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların bir çoğu yasal düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Örneğin önceden haber vererek işten ayrılmak isteyen işçiye (haklı sebep sormadan) kıdem tazminatı hakkı pozitif hukuk tarafından tanındığı takdirde işçi, işvereni yüzüstü bırakıp gitmek istemeyecek. Yine işverenin işçiyi kovup sonrasında diğer işçilere devamsızlık tutanağı tutturması gibi garabetler yaşanmayacaktır.

Pozitif hukuk, uyuşmazlıkların engellenmesi-çözümü için normlar koymalı; yasal mevzuat sorunun başlıbaşına kaynağı ise yasaların değişimi toplumsal barış, iş barışı için kaçınılmazdır. Kıdem tazminatı düzenlemesi yapılacaksa 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde yapılacak değişiklikte bu hususun da dikkate alınması dileğimle 12 Kasım 2013

Av.Tevrat DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir