Kefillikte eşin rızası şart

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu 584. maddesine göre kefil olarak atılan imzanın geçerli olabilmesi için birlikte yaşayan eşin rızası aranmaktadır. Buna göre eşin rızası olmadan “kefil namıyla” senede,kira kontratına,banka kredi sözleşmesi gibi hukuken anlam yüklenen sözleşmelere  atılan imzalar geçerli olmayacaktır. Yasanın istinası ise 11.4.2013 tarihinde yapılan değişiklikle mesleki ve ticari işlerle ilgili kefilliklerde eşin rızası aranmayacaktır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

MADDE 584 – Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 11.04.2013 RG NO: 28615 KANUN NO: 6455/77)
Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.

Yasaya konulan kefillikte, birlikte yaşanılan eşin onayı olması şartı 1 Temmuz 2012 sonrası kefaletler için geçerlidir. 6.11.2013

Av.Tevrat DURAN

TDK Sözlüğü

“Rıza;Razı olma, isteme, istek”

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir