Kefilin sorumluluğu için azami miktar,kefalet tarihi el yazısıyla yazması gerekir.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun 583/1 maddesi gereğince; kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ive kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

6098 sayılı Borçlar Kanununun 584/1 maddesi gereğince de eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

01.07.2012 tarihinden sonra uygulanması gereken 6098 sayılı Borçlar Kanununun 583 maddesi doğrultusunda kefilin sorumlu olduğu azami miktarın kefalete ilişkin ifadelerin kefilin el yazısı ile alınması ve ayrıca kefilin evli olması durumunda, aynı yasanın 584/1 maddesi gereğince eşler arasında yasal bir ayrılık kararı olmadıkça ve yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça diğer eşin yazılı rızasının alınması gereklidir.

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir