Kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken dikkat edilmesi gerekenler !

Emlak piyasasında halka açık inşaat şirketleri, Gayrimenkul Yatırım ortaklıkları hasılı inşaat  şirketleri, arsa sahipleriyle sözleşme yapmaktadır. İnşaat şirketi arsa sahibine nakit para ödememekte; arsa sahibi de inşaat şirketine nakit para ödememektedir. Bu ilişkide arsa sahibi inşaat şirketine bir kısım arsa payını devretmekte/devretmeyi vaad etmektedir. İnşaat şirketi de arsa sahibine inşaa edeceği daire,/rezidans/işyeri yaparak teslim etmektedir. Bu sözleşmeye uygulamada “arsa  payı karşılığında inşaat sözleşmesi” ya da “kat karşılığı inşaat sözleşmesi” adı verilmektedir. İnşaat şirketlerinin ve de arsa sahiplerinin  sermaye birikimi olmaması ya da nakit parasını inşaata harcamak istememesi arsa sahiplerini ve inşaat şirketlerini bu tür sözleşme yapmaya itmektedir. Bu  hukuksal ilişki pek çok anlaşmazlık çıkarmakta insanları mutsuz edebilmektedir. Bu gibi sözleşmelerden kaynaklanan sorunları daha ortaya çıkmadan engellemek; sorun çıksa da hukuken haklı ve güçlü olmak için uzman avukattan yardım alınması büyük gereksinimdir. Sözleşme imzalarken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. ÖrneğinTarafların isim ve açık adresleri, açık kimlik bilgileri

Tapu bilgileri

Sözleşmenin konusu
Daire projesi, paylaşımın nasıl yapılacağı
İlave kat durumunda nasıl paylaşılacağı
Yer teslimi 
İnşaatın Niteliği;
Sözleşmeye ekli teknik şartname esasları  
Binanın Bölüşülmesi;
Yıkım, Hafriyat ve İnşaatta Sorumluluk;
İnşaatın Giderlerine kim nasıl paylaşacak
Vergiler;
Müteahhide Ait Bağımsız Bölümlerin Satışları nasıl yapılacak;
Bedelin Değişmemesi;
Başkasına Devir Yasağı;
İşin Teslimi;
Eksik ve Kusurlu İşler;
Geç Teslim;
İnşaat Sırasında Kontrol;
Diğer Bazı Şartlar (Apartmanın adı vs.)
Tebligat Adresi;
Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

gibi yukarıda sayılan ve sayılmayan pekçok unsurlara sözleşmede yer verilmesi gerekir. Sözleşmenin hazırlanması hukuki sürecin ilk adımı olup sonraski sürecin takibi de önemlidir. Pekçok kişi bu süreci ihmal etmektedir. Uzman avukat eliyle sözleşmenin kurulması, inşaat bitimine kadarki hukuksal danışmanlık, nezaret de yine tarafların hukuki menfaatinedir. 03.01.2014

AV.TEVRAT DURAN
avukattevrat@gmail.com
0212 553 37 93

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir