Kamulaştırma şerhi nedir ?

işçi avukatlık bürosu istanbulTapu Sicil Müdürlüğü’ne tapunuzda işlem yapmaya gittiğinizde “kamulaştırma şerhi” konmuşsa anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Peki kamulaştırma şerhi nedir, bu şerh tapunuzun elinizden gideceği anlamına mı gelir. İstanbul’da yapılacak 3.köprü , 3. çevreyolu güzergahında yapılacak kamulaştırma için kamulaştırma şerhleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nce tapulara konmaya başladı bile. Bu gibi durumda ne yapmalıyız, haklarımız nedir, kısaca cevaplayalım.
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesine göre kamulaştırmayı yapacak idare (bu devlet,belediye olabilir) kamulaştırma yapmadan önce bazı işlemler yapar.
 • Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.
 • İlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir.
 •  İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (Değişik cümle: 24/04/2001 – 4650/2. md.) İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.
 • Yani gayrimenkulünüz üzerinde kamulaştırma şerhi varsa bile satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir,bağışlayabilir vs. haklarınız devam eder. Kamulaştırma şerhi tarihinden itibaren 6 geçmişse ve kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası mahkemede henüz açılmamışsa Tapu Sicil Müdürlüğü’ne dilekçe vererek kamulaştırma şerhini kaldırabilirsiniz.
 • Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 29.03.2005 tarihli 2005/2308 -3449 sayılı kararında “Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, bilirkişi raporuna göre taşınmaza davalı idarece fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın tapu kaydına kamulaştırma şerhi konulması fiili el atma olarak kabul edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, el atmanın kabulü ile bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir, Hükmün bozulmasına”  denilmiştir. Bu da tek başına kamulaştırma şerhi, gayrimenkulün bedelini idareden almanızı sağlamayacaktır demektir.
 • AV. TEVRAT DURAN,İstanbul İkitelli

Tavsiye Edilen Yazılar

12 Yorumlar

 1. Merhabalar Ankara ilinde olan bir tapum için satış işlemi yapacaktım ancak tapu dairesinde 2015 yilinda kamulaştırma şerhi konduğunu öğrendim belediyece. aradığımda belediyeye herhangi bir dava açmayacağını dair taahhütname gönderirsen kaldırırız dediler ve kamulaştırma yapmadık imarla birlikte yeni parsel numarası aldı tapunuz dediler ancak 362 m2 den 200 m2 düşmüş bu konuda aydınlatırsaniz sevinirim.

  • DOP kesintisi yapılmış onun üst sınırı 144,8 m2 sizin için. Anlaşılan bu sınır 17,2 m2 aşılmış, bu haliyle bu kadar kısmın bedelini alabilmek için dava açmanız gerekir. Eğer istemiyorsanız dilekçe verebilirsiniz. İmar uygulaması yapılarak parselleriniz değiştiği gibi kesinti yapılmış bu da İmar kanunu 18. madde kapsamında belediyenin yetkisi içindedir.

 2. Merhabalar… Yeni mezun olmuş avukatım, bir icra dosyamda borçlu adına gayrımenkul üzerine haciz koyduk 03.07.2017 tarihli. Fakat gelen takyidatta 04.01.2017 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesine göre belirtme diye bir şerh konulmuş. Bu şerh icra satışına engelmidir? Ya da Gerekli ödemeleri borçluya ulaşıp yapılmışmıdır? Bunları öğrenmek için KGM’ne yazı mı yazmalıyız? Bilgilerinizi rica ediyorum. Teşekkürler.

  • Meslektaşım, borçlu adına olan taşınmaza haciz koydurup satışını istemenize engel durum yok. Şerhin anlamı rızai satımla alacaklar için bir uyarı anlamına gelir. Taşınmaz kamulaştırılırsa sizin hacziniz kamulaştırma bedeli üzerinde devam eder ve alacağınıza kavuşursunuz, KGM’ye de haciz yazısı yazdırabilirsiniz.

 3. Merhabalar,ben stajyer avukatım ve kamulaştırma ile ilgili bir sorum olacak. Vakıflaar Genel Müdürlüğü on onbeş yıl kadadr önce bir cami için kamulaştırma işlemlerini başlatıyor, malike bedeli ödüyor ancak işlem geçen sene 2018 de tamamlanıyor. Burada malikin idareye karşı izleyebileceği bir yol var mıdır? İdarenin bu işlemi şekil yönünden usüle aykırı mıdır? Ayrıca bedele karşı neler yapılabilr? Şimdiden teşekkür ederim.

  • Değerli meslektaş adayım, kamulaştırma bedelini az bulan malikin o tarihte kamulaştırma tebligatını aldıktan sonraki 30 gün içinde bedel artırım davası – tezyidi bedel davası açma hakkı bulunmaktadır. Artık bu tarihte dava açma hakkı bulunmamaktadır. 2001 yılındaki 2942 sayılı yasada yapılan köklü değişiklikle artık kamulaştırma bedelinin tespiti idarenin açacağı davada belirlenmektedir. Meslek yaşamınızda Başarılar dilerim.

 4. Merhaba karayolları kamulaştırma 7.maddeye göre arazime istimla yapacaklarını sözlediler yerini satıyordum şimdi ise satamıyorum heryerde orada kavşak yapılacağı nı biliyorlar oradaki esnaflar şimdi devlette parayok işlemleri dondurduk diyorlar ne yapmalıyım bir yol varmı teşekkür.

  • Taşınmazınız üzerinde fiilen yol yapılarak el atılmamışsa açabileceğiniz bir dava yoktur. O halde yerinizi satabilir ya da bekleyip bedel tespiti davasının açılmasını o davada gerçek bedelin tespitini sağlayabilirsiniz.

 5. slm iyi günler edevlet kanalımda giriş yaparak tapu bilgilerimde istimlak şerhi yazıyor bilgi almak istiyorum

  • Kamulaştırma şerhi, tek başına kamulaştırma işlemi değildir sadece kamulaştırma hazırlık işlemine başlandığını gösterir. Size uzalaşma davetiyesinin gelmesi ya da acele istimlak olacaksa buna dair mahkeme, bilirkişi heyeti gelecektir. Detaylı bilgiyi şerhi koyan idareden alabilirsiniz.

 6. Merhaba,
  yürüyüş yolu yapacağız diye tapumuzdan ayrılan (belediye üzerine şerh koymuş) yerimizin , hiç bir şekilde ne bize parası ödendi nede bu yol yapıldı.Biz bu yerimizi nasıl geri alacağız.Teşekkürler

  • Hukuki el atma davası kapsamında ilerlemeniz mümkün.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir