Devremülk aidat borçları iptali

Devremülk aidat borçları iptali talebi ile ilgili kısaca bilgilendirme yapmak ve yol gösterici olmak adına bu yazımı dikkatlice okuyunuz. Devremülk aidat borçları iptali nasıl yapılır ?  Ülkemizde tatil ya da yatırım amaçlı olarak Yalova ve çevresinde genellikle İstanbul’da oturanlara yönelik tanıtım satış yapılmaktadır.

Bu kapsamda  müşterilere hediye kazandınız denilerek otellerde ağırlanmakta ardından  ‘Hisseli gayrimenkul  Satış Sözleşmesi’  başlıklı belgeler imzalatılmaktadır. Uzun vadeler tüketicilere cazip gelmektedir.  Kısaca, tüketiciyi/Müşteriyi otelin olduğu bölgeye götürüp düşünmesine imkan vermeden hemen orada adi belgeler imzalatılmaktadır. Ardından devremülk tapusunda bilgileri yazılı yer teslim edilmemekte ya da bildirilen vasıflara uygun otel/devremülk inşaa edilmemektedir. Ardından ise tatil hakkını kullanmasa da yıllık aidat talep edilmektedir.

Devremülk aidat borçları iptali mümkün mü ?

Bu sözleşmeler genellikle  Yalova İli, Termal İlçesi, ……….Mevkii, ….ada, …..27 parseldeki hissenin satışına dair düzenlenmektedir. 

İmzalatılan sözleşme genellikle yasaya aykırı olarak adi yazılı olarak yapılmaktadır. Halbuki devremülk gibi taşınmazın aynına dair sözleşmelerin ve ön sözleşmelerinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 57 ve devamı maddelerine göre ‘devremülk hakkının kurulması hususunda tapu sicil müdürlüğünde resmi senet’ düzenlenmelidir. Bu yasal hükümlere uyulmadan düzenlenen ön sözleşme geçersizdir, hukuki sonuç doğurmaz. Bu sözleşme satış sözleşmesi resmi geçerlilik şartına uyulmadan düzenlenmiştir. Bu durumda geçersiz satış sözleşmesi nedeniyle taraflar yalnızca aldıklarını iade ile yükümlüdür.

Bu sebeple tüketici, avukatıyla noterden ihtarname keşide ederek hem imzaladığı sözleşme ile bağlı bulunmadığını hem de Devremülk aidat borçları iptalini ihtar etmelidir. Bu işlem sonrası artık tüketici vadesi gelmemiş senetlerini ödemek zorunda olmadığı gibi ödediği bedeli geri alabilmektedir. Bu nedenle bu gibi hallerde avukatınıza danışmadan sözleşmeyi imza etmemenizi aksi halde noterden ihtarname, arabuluculuk başvurusu giderek de dava ile hakkınızı aramanızı  tavsiye ederim. 07.10.2020

AV. TEVRAT DURAN, İstanbul 
GSM: 0553 254 81 34

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir