Kamulaştırma bedelinin tazmini davasının devralınması mümkün mü ?

Kamulaştırma bedelinin tazmini davasının devralınması mümkün mü ?

Taşınmazı kamulaştırma bedeli ödenmeden idare tarafından el atılarak kullanılan mülk sahipleri kamulaştırmasız el atma davaları açabilmektedir. Peki dava devam ederken bu hakkı bir başkasına devretmek mümkün mü ?

Dava tarihinde davacının tapu kaydı üzerinde hakkının bulunması ilk şarttır.  Bu nedenle tapudan paya ilişkin tapu kayıtları tüm tedavülleri ile getirtilmeli,  dava tarihinde pay sahibi olmadığının tespiti halinde davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan davacının davasının reddine karar verilir.

Dava tarihinde davacının pay sahibi olması halinde yargılama devam ederken payını devredebilir. Bu durumda  6100 sayılı HMK’nin 125/2. ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14/5 maddelerine göre görülmekte olan davada payları devralan kişi/kişilerin davacı yerine geçeceği ve davanın kaldığı yerden itibaren devam edeceği düzenlendiğinden, mahkemece tespit edilecek yeni maliklerin davacı sıfatıyla davaya kabul edilmesi ve dosyadaki delillere göre karar verilecektir.

19.12.2018
Av.Tevrat DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir