Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ?

Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ? 2942 sayılı Kamulaştırma yasası 4 Kasım 1983 tarihinde kabul edilerek yasalaştı. 24/4/2001 tarihli 4650 sayılı yasa ile köklü değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğin en önemli yanı, önceden kamulaştırma bedelini yetersiz bulan mal sahibi bedel artırım davası açarken 4650 sayılı yasa değişikliği sonrasında artık kamulaştırma bedelinin artık Asliye Hukuk Mahkemelerce belirlenme usulü getirildi. Büyük ölçüde mağduriyetler 2001 öncesi istimlaklere aittir. Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ? sorusunun yanıtı da 25 Nisan 2001 öncesi dönemle sınırlı olarak bu yazıda ele alınacaktır.

 1. Öncelikle baştan söyleyelim ki, 50 yıl önce mülkü kamulaştırılıp tapusu iptal edilen mülk sahipleri veya mirasçıları bugün dava açarak yasal hakları olan taşınmaz bedelini alabilmektedir. Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ? sorusunun ilk cevabı bedelinn alınabilmesidir. 
 2. Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ? kapsamında taşınmazı bu niteliğine göre arsa,arazi olabilir, 40-50 yıl önce kamulaştırma yapılarak elinden alındığı halde kamulaştırma bedelini almadıysanız bu yazımı dikkatle okuyunuz.
 3. Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ? kapsamında bu davalar için Zamanaşımı önünüzde engel değildir.
 4. Anayasa’nın 46. maddesine göre Kamulaştırma; “idarelerin kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların bedellerini nakden ve peşin ödemek suretiyle mal sahibinin rıza ve onayı olmaksızın elinden alınması” dır. 40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabilmektedir.
 5. Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi devlet tüzel kişiliklerinin ya da Belediyeler,Arsa Ofisi,TOKİ,İSKİ gibi idarelerin özel mülke konu taşınmazı bedelini peşin,nakden ödememesi hallerinde vatandaşın malına haksız bir şekilde el koyması sözkonusu olmaktadır. Arsa Ofisi TOKİ davaları
 6. 24 Nisan 2001 öncesinde tapusu mahkeme kararı ile iptal edilen veya halen tapu kaydı üzerinde görünen fakat istimlak bedelini alamayan vatandaşlar için yüksek Yargıtay içtihatlar geliştirerek Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ?kapsamında bir takım haklar tanımıştır.
 7. Özetle ; siz veya mirasbırakan kamulaştırma bedelini almadıysa,  noter kanalıyla gönderilen kamulaştırma tebligatını almadıysanız, tapuya giderek hakkınızı devretmediyeseniz  ve gayrimenkulünüzün kullanım hakkı elinizden alındıysa Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ? sorusuna cevap olarak  Dilerseniz “meni müdahale davası açarak idarenin arsasına vaki tecavüzüne son verilmesini” ya da dilerseniz taşınmazın dava tarihindeki güncel bedelini “  talep edebilirsiniz diyebiliriz. Pratik sonuç almak isteyenlerin ikinci dava türüne başvurması daha etkili olacaktır. 2942 sayılı yasada yasa, KHK’lerle pekçok değişiklik yapıldığını dikkate alarak belge, bilginin devlet kurumundan temini, uzlaşma şartının bulunması, uzlaşmama sonrasında dava açma süresinin bulunması, emsal satışların tespiti vs gibi ancak spesifik bilgiye ve geçmiş kamulaştırma dava deneyimine sahip avukatlarla hukuki süreci takip etmeniz doğru hareket olacaktır aksi halde üzülerek gördüğümüz hak kayıpları yaşanabilecektir.   Kamulaştırma mağdurlarının hakları nedir ? sorusuna kısaca bilgilerle yanıt vermeye çalıştık. Kamulaştırma  davalarında deneyimli ve bilgili bir avukattan profesyonel destek almanızı tavsiye ederiz.  14.10.2019
  av.tevrat duran logo SİYAH
  İletişim ve randevu almak için:
  0553 254 81 34

Tavsiye Edilen Yazılar

4 Yorumlar

 1. Merhabalar 1998 yılında ölen annemin üzerine kayıtlı arsası var mıydı araştırırken aşağıdaki yazıyı bulduk. Ama bir hak iddia edemeyeceğimizi söylediler. Sizce bundan birşey çıkar mı avukata vermeli miyiz? Yazı Cumhuriyet başsavcılığından gelmiş ve şöyle diyor: “Tapuya kayıtlı kamulaştırılan gayrimenkülünüzün bedeli Ziraat Bankası Sivas şubesinde adınıza bloke edilmiş olup rızai ferag takririni müteakip tapu sicil muhafızlığından yapılacak terhize müsteniden istimlak bedeli tarafımıza ödenecektir.” Ayrıca Ziraat bankası 1982 yılında para yatmış ama bloke görünüyor.
  Bu durumda yapabileceğimiz bir şey varmı
  Bilgi verirseniz çok sevinirim.

  • Sorunuza yanıtı diğer sorunuzda verdim.

 2. Arazimden kamulaştırılma yapılmadan elektirik hattı geçirildi ne yapabilirim.

  • İlgili elektrik idaresine dilekçe vererek bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir