Kamulaştırılan (istimlak edilen) arsanın geri alım davası 3 aylık hak düşürücü sürede açılmalıdır.

 • Av.Tevrat DURAN
  Av.Tevrat DURAN,İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 yılında mezun olmuştur. Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.  Gayrimenkul,Kamulaştırma Hukuku üzerine makale,çalışmaları, yazıları bulunmaktadır.

  2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11 Eylül 2014 tarihinde önemli değişiklik geçirmiştir. Yasanın  ‘Vazgeçme, iade ve devir’ haklarını düzenleyen maddesine göre; Kamulaştırmanın kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malı geri alabilir. İade işleminin kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde gerçekleşmesi hâlinde kamulaştırma bedelinin faizi alınmaz.
 • Bu madde hükümlerine göre taşınmaz malı geri almayı kabul etmeyen mal sahibi veya mirasçılarının 23 üncü maddeye göre geri alma hakları da düşer.
 • Bu madde hükümleri, kamulaştırmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olması hâlinde uygulanmaz.
 • Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.
 • ‘Mal sahibinin geri alma hakkı’nın kapsamına gelince;’ Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.
 • Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer.
 • Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen süreler geçtikten sonra kamulaştırılan taşınmaz malda hakları bulunduğu iddiasıyla eski malikleri veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir sebeple hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz ve dava açılamaz.
 • Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır.
 • Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz.
 • 10.02.2016
 • AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

 1. Merhabalar, 20-22 sene önce arsamız piyasa değerinin çok altında bir ücret ile istimlak edildi ve askeri lise yapıldı, şu anda askeri liselerin kapatılma kararı verildi. İlgili maddeye göre, kamulaştırma tarihinden 5 sene geçti ise 23. Fıkra geçersiz kalıyor. Yani mal sahibi askeri lise kaldırılsa bile o araziden hak talep edemiyor.
  5 sene geçtiği için 30. Maddeye bakılıyor, burada da yine devlet bir başka oluşum yapar ve o arsayı yine devlet için kullanmak ister ise tekrardan arsa değeri mal sahibine aktarılacağı yazıyor. Bir zıtlık var gibi, tam anlamamışta olabilirim. Konu hakkında yorumunuzu alabilirmiyim.

  • Geri alma hakkınız bulunmamaktadır.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir