İşsizlik maaşı alma koşulları nelerdir ?

3600 primi olan işçinin istifası ve kıdem tazminatı hakkı
3600 primi olan işçinin istifası ve kıdem tazminatı hakkı

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik sigortası: Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta demektir.

İşsizlik ödeneği ya da toplu arasındaki deyişiyle işsizlik maaşı; 4447 sayılı yasa ile 1999 yılında başlamıştır. İşçilerin  prime esas kazançları dikkate alınarak işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmış; işçi hak etmişse işsizlik ödeneği verilmektedir. İşsizlik maaşı, Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme demektir. 

Çalışanların kendi istek, yetenek ya da kusurları dışında sebeplerle işsiz kalmaları hâlinde yaşayacakları gelir kaybını önlemek için devlet tarafından kesilen işsizlik sigortası primlerinden bir bölümü işçiye verilmektedir.
İşsizlik ödeneği şu hallerde alınmaktadır.

  • İşçi,  iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 3 içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı, ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz primi işvereni tarafından  ödenmiş olmalıdır.
  • Kişi kendi istek ve iradesi dışında kastı veya kusuru olmaksızın işsiz kalmış olmalıdır.
  • Kişi hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunmalıdır.
  • Kişi çalışmaya elverişli ve istekli olmalıdır.
  • Kişi başka bir kurumdan aylık maaş almamalıdır.

Peki İşsizlik maaşı kaç ay ödenecektir ?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
Süre ile işsizlik ödeneği verilir.
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.
4447 sayılı yasaya göre ‘ günlük işsizlik ödeneği (işsizlik maaşı veya parası), sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Ancak sigortalının günlük kazancı ne olursa olsun, bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı,4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. İşçilerin  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü bürolarına başvurması gerekir. 
İşinden olan işçi tazminatın yanısıra işsizlik maaşına da hak kazanmaktadır.
Randevu için 0 553 254 81 34’ü arayınız.  
31.5.2014
AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum

  1. […] 4447 sayılı kanunun 51. Maddesindeki koşulları taşıyan işçi işsiz kaldığı süre için hak ettiği işsizlik sigortası alacağını işverene karşı açacağı tazminat davasında  talep edebilecektir. Mahkemesince de (T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2014/5348 Karar: 2015/19018 Karar Tarihi: 26.5.2015) içtihadı uyarınca hesaplanıp hüküm altına alınmaktadır. İşsizlik maaşı alma koşulları için tıklayınız. […]


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir