İşe iade davasında bir aylık sürenin önemi

İş Müfettişliği yapmış olan ve İş Hukukunda yetkin eserleri bulunan Sayın Mustafa Baysal’ın, misafir yazar olarak www.tevratduran.com sitemizde yazıları yayınlanacaktır. Kendisine hoşgeldiniz diyor ve ilk yazısını sizinle paylaşıyoruz. Av.Tevrat DURAN
terazi
İşe iade davasında bir aylık sürenin önemi
İşe iade davası, işçi açısından önemli sonuçlar doğuran bir davadır. Bu davayı bu kadar önemli yapan ise, davanın sonucunda işçinin işe iade edilmesi kararı çıkabildiği gibi işçinin yüksek miktarda tazminatlar alabilme imkanının da bulunmasıdır.
İşe iade davası açma koşulları
İşe iade davası açabilmek, bazı koşulların varlığına bağlanmıştır. Buna göre, işten çıkarılan bir işçinin işe iade davası açabilmesi için şu dört şartın bir arada bulunması gerekmektedir[1]:

  • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması
  • İşyerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olması
  • İşçinin işyerindeki kıdeminin en 6 ay olması
  • İşçinin işyerinde yürüttüğü görev itibariyle; işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması gerekir.

Bu şartlardan her hangi birinin sağlanamaması halinde işe iade davası açılamamaktadır. Ancak, yukarıdaki hususlarda kesinlik olmaması durumunda, sözleşmenin türü ya da görev tanımı gibi, elbette dava açılabilir.
Bir aylık dava açma süresi
İşe iade davasında işçilerin çoğu zaman gözden kaçırdığı ve bu nedenle önemli hak kaybı yaşadıkları husus, hak düşürücü bu süredir. İş akdinin feshedildiğinin kendisine bildirilmesinden itibaren, iş mahkemesinde işe iade davası açmak isteyen işçinin artık sadece bir ayı vardır. Birçok işçi bu bir aylık süreden bihaber olduğundan, işe iade davası açma hakkını kaybetmekte ve önemli miktarda maddi kayıp yaşamaktadır.
İşe iade davasını süresinde açamayan işçinin kayıpları
İşçi işe iade davası açıp da davayı kazandığında, mahkeme işçinin işe iadesine karar verecek ardından işe iade talebinde işçi bulunacak; ancak işçiye işine iade işlemi yapmak istemeyen işverene bir de seçimlik hak tanıyacaktır. İşe iade tazminatı olarak adlandırılan ve işçinin 8 aylık ücretine kadar belirlenebilen bir tazminat, mahkeme tarafından kararlaştırılacak ve işçisini işe iade etmeyen işveren bu tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Mahkeme ayrıca, işçinin işe devam edemediği süreler için de 4 aylık ücretine kadar bir tutar belirleyecek ve işveren işçinin boşta geçen sürelerine karşılık bu tutarı da ödeyecektir2. İşe iade davası açamayan işçi böylece 12 aylık ücretine kadar belirlenebilecek olan tazminattan mahrum kalacaktır.
Bu nedenle işe iade davası açmak isteyen işçilerin, bu hak düşürücü süreye dikkat etmeleri ve iş sözleşmelerinin feshedildiğinin kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde işe iade davalarını açmaları önem arz etmektedir.
Yazar: Mustafa BAYSAL   (İşçi Dünyası sitesi editörü)
[1] http://iscidunyasi.com/adim-adim-ise-iade-davasi/
2 http://www.tevratduran.com/ise-iade-davasinda-ise-baslatmama-tazminati-nasil-belirlenir-yargitay-karari/

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir