İşe iade davalarında "Feshin son çare olması" ilkesi

İş ilişkisi işveren tarafından sonlandırılan, kaba tabirle işten kovulan işçi 30 gün içinde işe iade davası açarak feshin geçersizliğini ileri sürerek işe iadesini dava edebilmektedir. Bu tür davalarda mahkeme iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığını araştırmaktadır. Davanın normatif (yasal) dayanağı 4857 sayılı Kanun’un 18. ve devamı maddeleridir.
Buna göre 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren,
İşçinin
1-yeterliliğinden veya
2-Davranışlarından ya da
3-İşletmenin, işyerinin veya
4-İşin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, sürüm ve satış imkanlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini imkansız hale getiren işyeri dışından kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebeplerdir.

İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen işveren işçinin işine son vermeden önce gerekli önlemleri alması gerekir. Örneğin fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi yani işe son vermeden başka çareler aramalıdır. Hukuktaki ifadesiyle “feshin son çare” olması ilkesi işletilmelidir.

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrasına göre feshin geçerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Bu şekilde ıspat yükümü zayıf ve korumasız işçinin üzerinden kaldırılmış işverene yüklenmiştir.
Son olarak belirtmek gerekir ki işçinin işine son verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde işçinin davasını açmamaması halinde bu hakkından yoksun hale gelecektir. 04.01.2014
AV.TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir