İşçinin noterden avukatıyla ihtarname çekmesi.

tevvratİhtarname :“ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” . Borcun ödeneceği gün tayin edilmemişse ya da sebepsiz zenginleşen kişi iyiniyetli ise ihtar çekmekle borçlu temerrüde düşer. İhtarname ile temerrüde düşen borçlu, borcu ödeyememesinde kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcunu geç ödemekten dolayı  alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Hep tekrar ederim;  İhtarname çekilmez “keşide” edilir fakat Mecelle’deki “galatı meşhur lügatı fasihten evladır” prensibi gereğince yanlış ama yaygın kullanım şekliyle işçinin ihtarname “çekerken” nelere dikkat etmesi gerekir.

 1. Muhatabına gönderilen ihtarnamenin hukuki sonuç doğurabilmesi için yasaya uygun bir ihtarnamenin varlığı şarttır. (Örneğin iş sözleşmesinde çalıştığınız işyeri ile SGK’da yazılı işverenin farklı olması halinde kime ihtar çekilecektir. Davadaki noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün ise de ihtarnamedeki bu noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün değildir. Bu durumda temerrüt ihtarının hukuki sonuç doğurmayacağı göz önüne alınacaktır.  )
 2. İş Sözleşmesinde ödeme zamanı belirlenmişse, ödeme zamanı gelmeden ihtarname çekmek hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Örneğin kullanılmayan İzinlerin ücreti çalışırken işverenden istenemez.   
 3. İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhabının eline geçmesi ile vade farkı (faiz) işlemeye başlar. Örneğin 100.000 TL ‘lik alacağı olan birisi alacağını 01.01.2010 yılında ihtarname ile istemiş davasını da 18.04.2013 tarihinde açmış olsun. Bu kişi ihtarname çektiği için 2010 yılından itibaren faiz isteme hakkını kazanır. Bu kişi İhtar çekmeseydi de davasını 18.04.2013’te açsaydı alacağına hiçbir faiz işlememiş olacaktı. Bu örnekte alacaklı kişi ihtarname çekmekle 51.397 TL faiz elde etmiş, ihtarname çekmediyse bu paradan mahrum kalacaktır. ( Somut olayda, davalı için keşide olunan bir ihtarname bulunup bulunmadığı araştırılmalı, davalının temerrüdü yoksa dava tarihinden itibaren davalının temerrüde düştüğü kabul edilmek suretiyle faiz yönünden karar verilmesi gerekirken, ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi, doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12708 Karar: 2012/16484 Karar Tarihi: 02.07.2012)
 4. Borçlunun temerrüdü, borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğinden veya ihtarnamede ödeme için süre verilmişse bu sürenin bitiminden itibaren başlar. ( T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/13353 Karar: 2012/18414  Karar Tarihi: 10.09.2012)
 5. İhtarname ile muhatabın temerrüde düşürülmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bağlı tüzüğe göre usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekir.” Taşınmaz malikine muacceliyet ihbarının ipotek akit tablosundaki adresine tebliğ olunmadığı, farklı bir adrese çıkarılan tebligatın ise, bila tebliğ iade olunduğu görülmektedir. Bu durumda, borçluya noter kanalı ile hesap özeti gönderilmeden 6 örnek icra emri ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçilmesi yasanın emredici hükmüne aykırıdır. “ İpotekli taşınmazın paraya çevrilebilmesi için noter ihtarnamesinin ipotekli taşınmaz sahibine tebliğ edilmesi gerekir. aksi halde ipotekli ev,işyeri,arsa,arazi satılıp paraya çevrilemez
 6. İhtarname ile dava öncesinde işveren bir defa daha düşünmek zorunda kalacaktır.
 7. İhtarname ile borçlu borcunu ödememekle hem davaya muhatap olacağını hem de asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, faiz, avukatlık ücretleri gibi ek mali külfetlere katlanmak zorunda kalacağını öğrenecektir. İhtarname bu haliyle hem alacaklı hem de iyiniyetli borçlu için faydalı bir yoldur; işte ihtarname bu yönüyle borçluya uyarı niteliğindedir.
 8. İhtarname çekmekle , borçlu alacaklısının hakkını istediğini, alacağında ısrarlı ve ciddi olduğunu gösterir.
 9. İhtarname ile borçlu temerrüde düştüğünden zamanaşımı kesilmiş olur.
 10. İhtarname, dava dosyasına delil hazırlanması için önemli bir aşamadır. Yani dava dosyasına delil olarak konabilir.
 11. İhtarnamenizin sonuç kısmında net talebinizi uygun bir süre ( örneğin para alacağında 7 gün) vererek talep ediniz.
 12. Parayı almadan önce veya alırken ya da engeç parayı aldıktan hemen sonra ihtirazi  kayıt denilen çekincenizi ihtarname ile koyabilirsiniz.
 13. İhtarname çekerken dikkatli olmak gerekir. Çünkü haksız ve kusurlu olarak ihtarname çeken işçi, ihtarname çekilen işvereni haksız yere haciz tehdidine maruz bırakmışsa ihtar çekenin bu eylemi muhatabının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle haksız ihtar çeken işçi manevi tazminat ödemek zorunda kalabileceğinden dikkatli olmalıdır.
 14. İhtarnamenin avukat tarafından yazılmasında büyük önem vardır. İhtarname çok dikkatli kaleme alınmalıdır. Çünkü bir sonraki aşama olan dava sürecinde gündem edilecek iddia veya savunmanın asıl omurgası ihtarname ile kurulmaktadır. Hukuk sistemimizin oldukça sofistike olduğu bilinen bir gerçektir.  İhtarname aşamasında yapılacak vahim bir hukuki hatanın davadaki bedeli çok ağır olabilir. Dava sürecini yürütecek avukat ile ihtarnameyi çekecek avukatın aynı kişi olmasında büyük fayda vardır.
 15. İhtarnamenizdeki ifadeleriniz sizin için davada bağlayıcıdır, dikkatlice yazılmış ihtar dava kazandıracağı gibi aksi dava kaybettirebilir.
 16. Avukat tarafından çekilen ihtarname ile muhatap sofistike hukuki bilgi ile donatılmış avukat karşısında 2 defa daha düşünecektir.
 17. Size karşı ihtarname çekilmişse 1 hafta içinde cevaplarınızı ve varsa taleplerinizi aynı şekilde yine noter kanalıyla bildiriniz.
 18. İhtarnamenizde  sayfa ve satırın sayısı,ihtar çekenlerin sayısı, imza sayısı arttıkça ödeyeceğiniz ihtarname masrafı da artacaktır.
 19. İhtarname çekilmesi halinde sonuçsuz ya da anlamsız olacağı ihtimali de vardır. Bunun takdirini avukat yapacaktır, bu nedenle avukatınıza illa ki ihtarname çekilmesi konusunda ısrarcı olmayınız.
 20.  İhtarname çektikten yaklaşık 1 ay sonra elinizdeki ihtarnameyi götürerek arkasına “tebliğ şerhini “ yazdırınız. Unutmayınız ki tebliğ edilmemiş ihtarname istisna bir kenara bırakılırsa pek bir anlam ifade etmeyecektir.
 21. İşine son verilen işçinin arkasından tutanak tutulmasının önüne noter ihtarnamesi ile geçilecektir.

ÖZETLE NOTER İHTARNAMESİNİ AVUKAT ELİYLE KEŞİDE ETMENİZDE BÜYÜK FAYDA VARDIR. 12.05.2014

AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

28 Yorumlar

 1. Merhaba Tevrat Bey,
  Bir bankanın çağrı merkezinde çalışıyorum, 1 gün önce bir müşteri ile görüşmem sırasında müşteri durduk yere şahsıma küfür ve hakarette bulundu bende defalarca kendisini uyarmama rağmen hakaret ve ağır küfürlerine dvam etti bende kendisine karşılık verdim, şimdi de çalıştığım banka beni işten çıkarmak istiyor kalite standartlarına aykırı olduğunu iddia ederek, halbuki sadece müşteri sayıp sövse o zaman kalite standartlarına uygun oluyor sanırım neyse, şimdi asıl sizden ricam şu ben bu kuruma 4,5 yıl hizmet etmişim İhbar ve Kıdem tazminatımı alabilirmiyim işe iade davası da açacağım, başka açmam gereken dava yada talep etmem gereken hakkım bulunmaktamıdır, birde savunma imzalatmak istiyorlar ne yapmamı önerirsiniz?
  Yardımlarınızı rica ediyorum, Hayırlı Günler dilerim.

 2. MERHABA 2013 KASIM AYINDA FAZLA MESAİLERİM DOLAYISIYLA İHTARNAME ÇEKEREK AYRILDIM.2009 AĞUSTOS AYINDA BAŞLADĞIM GÖREVDEN 2011MAYIS AYINA KADAR 760 SAAT MESAİM BİRİKTİ VE ÖDENECEK DENİP 2013 YILINA KADAR SALLADILAR.BENDE 2013 KASIM AYINDA İHTARNAME ÇEKEREK AYRILDIM. ŞİMDİ DAVA AÇIYORUM ACABA BİRİKMİŞ OLAN MESAİ ÜCRESTİM ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ OLUYOR MU YOKSA İHTARNAMEYİ ÇEKTİĞİM YILDAN İHTİBAREN Mİ GEÇERLİDİR. CEVABINIZI BEKLKİYORUM.

  • Dava açtığınız tarihte zamanaşımı açtığınız miktarda kesilir. İhtarname zamanaşımını kesmez, durdurmaz.

 3. Tevrat bey merhaba
  Bugün çalıştığım firmama ihtarname göndererek iş akdimi tek taraflı mobbing ve düşük sgk primim yüzünden fesh ettiğimi bildirdim ve taleplerimi sıraladım. Kıdem tazminatı izin ücretlerim son ay a ait ücretim ve eksik yatan sgk primlerim.
  Eğer firmam gerekli ödemeyi yapmaz ise nasıl bir yol izleyeceğim acaba? Bıraktığım iş yerim ikitellide. Tanıdık hiç avukatım yok. Nasıl yardımcı olabilirsiniz bana. Bundan sonra nasıl bir yol izlemem gerekir?

  • Sizin için bundan sonra İŞ MAHKEMESİNDE BİR AVUKAT İLE DAVA AÇMAK düşüyor. Ofisimizin adresi iletişim bölümünde

 4. Tevrat bey merhaba,
  Ozel bir firmada calisiyorum. Sahsima bir suclama yapildi. Bunuda noter tarafindan gonderilen teblig ile ogrendim. Bu teblige 3 is gunu icinde cevap verdim. Ancak her gun is yerime gidiyorum fakat ise baslatilmiyorum. Noterden ihtar cekiyorum yinede baslatilmiyorum. Benim her gun calistirilmadigim halde is yerime gitmem gerekiyor mu? Yoksa nasil bir yol izlemem lazim. Surekli olarak mobbing uygulaniyor.

  • İşinize son verilmiş bu anlaşılıyor, dava ile hakkınızı talep ediniz.

 5. Merhaba 4 yıldan beri çalıştığım işyerine 1 hafta önce mesailerimin eksik yatması elden para alınması hk noterden ihtarname çektim fakat işyeri hala bir dönüş yapmadı ben bundan sonra nasıl bir yol izlemem gerek

 6. Merhaba, 1,5 yıl çalıştığım kurumsal bir şirketin gebze tarafındaki lokasyonundaydım ancak evlenmem dolayısıyla avr yakasındaki lokasyonuna geçmek istedim ancak tarafıma boş pozisyon yok diyerek geri çevrildim. Haklarım nedir?

  • Hakkınız yok fakat evlilik nedeniyle işinize 1 yıl içinde son verip kıdem tazminatınızı alabilirsiniz

 7. Ben bir is yerinde 8 aydır mesul mudurluk yapıyorum ve isverenim 5 aylık maassimi verecem diye hep oyaliyor ne yapmalıyım sizce

 8. Ben calıştığımız yere ihtar cektim ertesi gün gidip notere ihtarı göndermemeleri istedim işverenim hakkını vericem dedi 1 hafta gecti ses cıkmadı ihtarım gecerli olurmu bu durumda ihtarı bir örneği bende işverene kendim görürsem nasıl olur

 9. Ben bu çalıştığım iş yerinde ayrılmak için istifamı bıraktım burda 6 aydan fazla çalışıyordum 1 ay daha çalışacaksın dedi ve burası küçük yer burda iş bulabilcegini mi saniyorsun burdan cikinca anlatirim diye de tehtit etti bende kalkıp hala orda çalışamam noterden ihtar çeksem 1 ay daha çalışmak zorunda kalır mıyım?

  • İhbar süresi içinde çalışmak şartıyla istifa, işçilere tanınmış bir haktır. İhbar süreleri, 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, 6 ay 18 ay arası kıdemi bulunanlar için 4 haftadır. Şayet, i yasasında sayılı haklı nedenleriniz var ise bu durumda ihtarname ile iş akdinizi sonlandırabilir ve ihbar süresi içinde çalışmaya zorlanamazsınız. Aksi halde ihbar süresindeki maaşınız kadar tazminat ödemek zorunda kalırsınız. detaylı bilgi için

 10. Merhabalar kurumsal bir şirkette 1 yıldır mudur yardımcısı olarak çalışıyorum mağaza müdürü olmayan bir şube ye 9 ay önce rotasyon yapıldım 9 aydır müdürün yapması gereken bütün işleri tek başıma yaptım bu durumdan şikayetçi olunca da başıma müdür getirdiler ayrıca aralıklarla 3 kere yaptığım gece çalışmasinin fazla çalışma sayılmadigini söylediler (sayım boya tadilat vb) istifa yazmadan noter den ihtar çekip ise gitmesem sıkıntı yaratırmı
  Teşekkürler

  • İhtarnamede ne yazdığı önemlidir. İş akdinin haklı feshedilmesi isteniyorsa noter kanalıyla ihtar göndermek doğru bir çözümdür. Not: İkinci sorulara/cevaba cevaplara yanıt verilmeyecektir. Danışmanlık ücretlidir.

 11. Merhaba Tevrat Bey
  7 senedir çalıştığım firmaya fazla mesai ücretlerimin, bayram ve resmi tatil günlerinde çalışmalarım olduğu halde ücretlerinin ödenmediği için, iki posta arasında olması gereken 11 saatlik dinlenme süresine uyulmadığı için noter kanalıyla ihtarname göndererek dün iş akdimi feshettim. Aynı gün ihtarname resmini çekerek işyerine yetkili kişilere mail attım. Hukuken ihtarname gönderdiğim tarihte ilişiğim kesilmiş olur mu yoksa çıkarıldığım tarih mi kabul edilir. Çünkü ihtarname gönderdiğim tarihten 3 gün sonra yeni işe başlayacağım.

  • ihtarname gönderdiğiniz tarihte işyeri ile bağınız kesilmiştir.

 12. Oncelikle merhaba,
  Bn uzun suredir bi is yerinde calismaktayim fakat fazla calisma saatlerim ve mobing nedeni ile isyerime noter araciligi ile ihtarname cekerek hakli olarak fes etmis bulunmaktayim.ben ihtarnameyi izin gunumde gec saatte hazirladigim icin o gun gonderemedim ertesi gune sarkti ertesi sabah erken saatte gonderdim ama is yerim bnm ise gitmedigim gunu izin gunumden baslatmis hakkimda tutanak tutulmus bu benim icin sorun teskil eder mi ?

  • İzinli olduğunuz gün mazeretli olduğunuz için tutanak tutulamaz, izinli olduğunuzu ıpsatlamanız gerekir.

 13. Merhaba. Çalıştığım iş yeri ücretimi ödemiyor 3 aydır oyalıyor. Noterden ihtar çektiğimde işsizlik maaşı ve tazminatımı alabilir miyim?

  • Haklı fesh de olsa işkur işsizlik maaşı ödemesi yapmıyor ki bu yanlış bir uygulama olsa da bunun düzeltilmesi için hukuki yola başvurmak gerekir.

 14. Merhaba 3,5 yıldır çalıştığım özel kuruma ptesi günü noterden ihtar çekmek istiyorum ve sonrasında dava açmayı planlıyorum. Fakat ihtar çektiğim gün kurumun eline hemen ulaşır mı yani ptesi ile gitmeli miyim yoksa ihtar çektiğim tarih mi geçerli olur? Sonrasında işe gelmedi VS söz konusu olur mu ihtar ellerine geçmeden

  • İhtarname çekmeniz yeterli


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir