İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, <işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi> halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır. İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak işçi kendine göre, izne çıktım diyerek işyerinden ayrılamaz.

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır.

Peki hangi hallerde işçi işe gelmeyebilir. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. 

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde işçinin hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle gün hesabı yapılamaz. Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. Bu sebeple işyerine gittiği halde işini yapmayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılamaz. Bu olay; işçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi sebebine dayalıdır ve ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı Yasa’nın 25/II-h maddesi işletilmelidir.

İşveren için şunu ifade etmek gerekir ki ; işçinin haklı sebep göstermeden devamsızlık yapması durumunda ; işveren için fesh hakkı doğmuş olduğundan bu fesih hakkının doğduğu tarihten itibaren 4857 sayılı Kanunu aradığı 6 günlük süre içinde işlem yapmalıdır. Aksi takdirde işverenin işçisinin işine son verme hakkı yoktur. Sözgelimi 10-11 Ocak 2014 günleri devamsızlık yapan işçi bakımından işverenin 6 işgünü içinde işçisinin işine derhal son verilmesi gerekir aksi halde bu hak işveren bakımından son bulur. İşçi de işyerinde bu devamsızlığı sebebiyle tazminatsız işten çıkarılma baskısı altında kalmadan çalışmasına devam edebilir.    30.01.2014

AV.TEVRAT DURAN
 
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir