İşçi yaptığı fazla mesai karşılığında ücret yerine isterse izin kullanabilir.

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

İşçi haftalık 45 saatin üzerinde çalışma yapmışsa fazla mesai ücretine hak kazanmıştır. İşçi dilerse ücret yerine izin kullanabilir.  Bu süre, fazla çalışma için her saat karşılığı bir saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada ise bir saat onbeş dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin de sözleşmelerle attırılması mümkündür.4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir. 

Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici niteliktedir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün değilse de, daha yüksek bir oran tespiti olanaklıdır.

Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 16.2.2006 gün 2006/20318 E, 2006/3820 K.). Bu durumda fazla çalışma ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli olmaz. İstek konusu dönemler açısından da ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekir. İşçinin geçmiş dönemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin asgari ücrete oranı yapılarak buna göre tespiti gerekir. Ancak işçinin işyerinde çalıştığı süre içinde terfi ederek çeşitli unvanlar alması veya son dönemlerde toplu iş sözleşmesinden yararlanılması gibi durumlarda, meslek kuruluşundan bilinmeyen dönemler için ücret araştırması yapılmalıdır.

İşçinin normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık kırbeş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırkbeş saate kadar olan çalışmaları <fazla sürelerle çalışma> olarak adlandırılır (İş Kanunu, Md. 41/3). Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmibeş fazlasıdır.

4857 sayılı Yasanın 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası, işçiye isterse ücreti yerine serbest zaman kullanma hakkı tanımıştır. Bu süre, fazla çalışma için her saat karşılığı bir saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada ise bir saat onbeş dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin de sözleşmelerle attırılması mümkündür.

Tavsiye Edilen Yazılar

4 Yorumlar

  1. Şimdi ben fazla mesai karşılığında 1 gün izin alsam kaç saatlik fazla mesaimden düşülür? Ben bir gün izin için 5 saat fazla mesaiden düşülüyor diye biliyorum da

    • Şöyle ki 10 saat fazla mesai yapmışsanız 15 saatlik bir zaman dilimi izin kullanabilirsiniz. 5 saat fazla mesai için de 7.5 saat yani 1 günlük izin hakkınız bulunmaktadır.

  2. Cevabınız için teşekkür ederim. Peki bu iş yerinin inisiyatifine mi bağlı yoksa hukuken işçi talep ettiğinde iş yeri fazla mesai izni vermek zorunda mı? Birde bölerek kullanabilir mi? Benim şimdi 35 saat fazla mesaim var: 15 saatine istinaden ard arda 3 gün izne dönüştürebilir miyim?

    • İkinci sorulara yanıt vermiyorum. Danışmanlık ücretlidir. Anlayışla karşılamanızı isterim.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir