İnternet bankacılığı ile banka hesabının boşaltılması

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Günlük hayatımızda bankacılık işlemlerini zaman kaybını önlemek, kolaylık,masrafının az olması gibi sebeplerle internet ortamından gerçekleştirmekteyiz. Kolaylığının yanısıra artniyetli kişilerce internet ortamında dolandırılma tehlikesi de vardır. Peki, şifrelerinizin onayınız dışında ele geçirilerek banka hesabınızdan para çekilmesi halinde ne gibi haklarınız ve bankanızın hukuki sorumluluğu ne olacaktır. Türk medeni yargı sistemi uygulamasında “banka nezdinde açılmış hesaptaki paranın mudinin bilgisi ve izni dışında internet yolu ile yapılan işlem sonucu çekilmesi suretiyle uğranılan zararın tazmini” şeklinde bu tür davalar görülmektedir.

Başınıza yukarıda anlatılan şekliyle bir hal geldiği takdirde panik yapmadan serinkanlılıkla derhal sırasıyla bankanıza ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmanız sonrasında ise başvurularınızın takibini yapmak hukuki menfaatiniz gereğidir

Konuyu yasal dayanakları ile izah etmek gerekirse;

Bankalar, kendilerine yatırılan paraları mudilere istendiğinde veya belli bir vadede ayni veya misli olarak iade etmekle yükümlüdür (4491 Sayılı Kanun ile değişik 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 10/4 ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 61’nci maddesi). Bu tanımlamaya göre mevduat, ödünç ile usulsüz tevdi sözleşmelerinin niteliklerini taşıyan kendine özgü bir sözleşmedir. B.K.’nun 306 ve 307’nci maddeleri uyarınca ödünç alan banka akdin sonunda ödünç verilen parayı eğer kararlaştırılmışsa mevduat sahibine (mûdiye) faizi ile iadeye mecburdur. Aynı Yasa’nın 472/1’nci maddesi uyarınca usulsüz tevdide paranın nef’i ve hasarı mutlak şekilde saklayana geçtiği için ayrıca açıklamaya gerek kalmadan saklayan banka bu parayı kendi yararına kullanabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, usulsüz işlemle çekilen paralar aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olup, mevduat sahibinin bankaya karşı alacağı aynen devam etmektedir. Usulsüz işlemlerin gerçekleşmesinde ispatlandığı takdirde mevduat sahibinin kusurundan söz edilebilir ve banka bu kusur oranı üzerinden hesap sahibinin alacağından mahsup talebinde bulunabilir.

Yâni korkulanın aksine bankanın kusurunu sizin ıspat etmeniz gerekmez.

Emsal bir dosyada verilen mahkeme kararının mantık örgüsü şe şekildedir ;

Örnek olayda internet yolu ile yapılan işlemlerle, davacı hesabından uyuşmazlık konusu para dava dışı kimliği belirli kişi adına havale edilmiştir. Dava dosyasında bankacılık işlemlerinde hesap sahibinin artniyetli üçüncü kişilerle yani dolandırıcılarla iş birliği ile veya başka şekilde kusurlu davranmadığı belirlenmiştir. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki; bu tür uyuşmazlık konularında banka , hesap sahibinin varsa bu kusurunu ıspatlaması gerekir. Davalı Banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötü niyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, bu kişilerin eylem ve işlemlerine karşı koruyacak etkili mekanizmayı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hale getirmemesi bankanın kusurunu oluşturur. Bu nedenle Banka’nın hesaptan çekilen tüm paradan sorumluluğuna gidilmesi yasa gereğidir.

Peki ıspat yükü kimdedir ve nasıl olacaktır. ?

Bu tür davalarda ağırlıklı ıspat yükü bankadadır. Esasında hukuk yargılamasına ait temel prensipler koyan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 190. maddesi gereği <ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” Bu tür davalarda banka, kendi sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürmekle kendi lehine çıkar sağlamak istemekte, parayı mudisine ödemek istememektedir. Banka ile mudi arasındaki sözleşme usulsüz tevdii ile karz akdi karışımı kendine münhasırdır. Usulsüz tevdiide Kar ve zarar bankaya aittir. Mudi he şekilde bankadan alacaklı pozisyonundadır. İşte bu sebepledir ki, ıspat yükünün bankaya yükletilmesi hukuka ve yasaya uygundur.

Başınıza yukarıda anlatılan şekliyle bir hal geldiği takdirde, derhal bankaya ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmanız sonrasında bu başvurunun takibini yapmak hukuki menfaatiniz gereğidir. Uygulamada bankaların işi yokuşa süren taktik izlemesi ihtimaline göre avukatınız eliyle takibini yapınız. 08.10.2013

Av. Tevrat DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. tşkr.edrm.Bilgilendik…Yenilerini sürekli bekleriz…

    • Rica ederim hocam, bizi takip etmeye devam ediniz.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir