İmara aykırı ruhsatsız yapının cezası nedir ?

kaçak yapıToplumda kaçak yapı olarak tabir edilen imar mevzuatına aykırı ve ruhsat alınmaksızın inşaa edilen yapıların sahibi 1 ila 5 yıl arası ceza almaktadır. Eylemin Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı “imar kirliliğine neden olma” suçudur.  Kaçak bina inşaatına elektrik,su,telefon bağlantısı yapan kamu görevlileri de aynı cezayı almaktadır. Aşağıdaki yazılı işleyen kişi, “etkin pişmanlık” hükümleri çerçevesinde ruhsatsız yapıya imar ruhsatı alıp  ruhsata uygun hale getirirse ya da yapıyı eski haline getirirse hakkındaki ceza davası düşer.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
İmar kirliliğine neden olma (YÜR. TAR.: 12.10.2004)
MADDE 184 – (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/21)
(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

Sonuç olarak şunu ifade etmem gerekir ki; bu tür davalarda “imar kirliliğine neden olma suçunun kişilere ve kamu idaresine karşı doğrudan bir zarar”a yol açıp açmadığı hususu önemlidir. 

Not: Ücretsiz danışmanlık vermemekteyiz. Detaylı bilgi için  http://www.tevratduran.com/?p=891  

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir