İmar planında kamulaştırmasız el atma benzeri şekilde mülkiyet hakkı kısıtlanan malikler İdari Yargıda dava açmalıdır.

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Uygulama ve öğretide: idarelerin hizmetlerin yürütülmesi sırasında tek yanlı irade açıklamalarıyla kamu hukuku esaslarına dayanarak ilgililerin hukuki durumlarını etkileyecek şekilde yaptıkları işlemler idari işlem, görev ve yetki alanlarına giren konularda hukuka uygun olarak yaptığı fiiller ile bu görevleriyle ilgili hareketsiz kalmaları idari eylem olarak tanımlanmaktadır. İdareler, bir kısım taşınmazları imar planında okul,park alanı gibi yerler arasında göstererek maliklerin tasarruf hakkını kısıtlamaktadır. İdarenin icra yetkisini hukuka aykırı olarak kullanması olarak nitelendirilebilecek fiili el atma durumu söz konusu olmayan bu gibi durumlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tek yanlı idari işlemle düzenlenen imar planları ve bu planlara dayanılarak yapılan işlemler idari nitelik taşıdığından  söz konusu imar planlarına göre uygulama imar planı yapmayan idarenin bu eylemi idari eylem niteliğindedir.

Bu gibi halde vatandaşlar ve avukatlar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmaktaydılar. Mülkiyet hakkına getirilen kısıtlamanın taşınmazın genel ve düzenleyici bir işlem olan imar planıyla kamu hizmetine özgülenmesinden ve bu planda öngörülen kamulaştırma işlemlerinin zamanında yapılmamasından kaynaklandığı kabul edilerek idari işlem ve eylemden doğan zarara dair davalar 6487 sayılı yasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararı da dikkate alınarak 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. Yargıtayın son görüşü bu yöndedir.

Tavsiye Edilen Yazılar

12 Yorumlar

 1. sizin kamulaştırmasız el atma ile ilgili bilgilendirmeleriniz bizim için önemli.bu nedenle size teşekkür ederim.2 sorum var tevrat bey 1.cisi idare mahkesinde açılan bbir davanız varmı yada açılan bilginiz dahilinde olan bir dava.2)yeni çıkan yasa DAVASI KARARA BAĞLANMIŞ YADA KESİNLEŞMEMİŞ TÜM DAVALARA UYGULANIR. maddesi iptal olabilirmi.anayasa mahkemesi tarafından.iptal olacana inanmasamda.belki bir teselli.size çalışmalarınızda başarılar.BU HUKUK DÜZENİ BU YASALAR VE AKP VARKEN ALLAH SABIR VERSİN.

  • Hukuk devletini içine sindirememiş siyasal iktidarla maalesef yönetilmiyoruz ıspatı 6487 21 22 maddeleri. Dava Aymde görülmektedir. Güncel gelişmeleri paylaşacağım.

 2. Sitenizden yapmış olduğunuz bilgilendirmeler için şükranlarımı sunarım.bildiğiniz gibi en son çıkartılmış olan kamulaştırma kanununda idare nin mülklerine haciz işlemi yapılamayacağına dair, haksız ve vatandaşı mağdur edecek bir kanun yapılmıştı. Bununla ilgili herhangi bir gelişme varmıdır, yada olacakmıdır. Yapılan ödemeler düzenli olmamaktadır, yapılan ödemeler bütçenin %2 sinin altında verilmektedir. Anayasa mahkemesi bu konuda bir görüş bildirecekmidir.
  Saygılarımla

  • İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. 6487 sayılı yasa ile Haciz yasağı hukuka aykırı şekilde çıkarılmıştır. Haksızlık yapan devletse haciz yasağı var, haksızlığı yapan vatandaş ise haciz işlemi sözkonusudur bu da Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi’nde bu yönde açılmış iptal davası olduğunu bilmiyorum. Güncel gelişmeleri bu web sitemizden sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bizi takip etmeye devam ediniz. Saygılarımla

 3. Bilgilendirmeniz için gerçekten teşekkür ederim. Buna benzer açtığımız davalar var. Fakat İmar planından kaynaklanmamakta sadece yönetmeliğe dayanarak mutlak koruma alanı ilan edilmiş baraj sahası içinde kalan taşınmazlar için açtığımız davalara ilişkin mahkeme idari yargı yeri görevli deyip davayı reddetti. Bu konuda herhangi bir bilgi veya görüşünüz var mı paylaşırsanız sevinirim.

 4. Sayın Tevrat Duran öncelikle size emeğiniz adına ve aydınlatmalarınız adına şükranlarımı sunuyorum aym de görülecek olan 6487 21,22 maddeleri 2b 6292 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince (iskanen) bedelsiz iade edilecek taşınmazların durumunu etkilermi ? 1947 senesinde kamulaştırmasız el atma neticesi ile mağdur konumuna düştük ve senelerce tapumuza kavuşmayı heves ettik lakin 2b yasasına sevinirken 6487 sayılı kanunun 21,22 maddeleri bizi perişan etti sizce aym bu ‘KUL HAKKINA’ ne cevap verecektir ? saygılarımla

  • Rica ederim, Anayasa Mahkemesi hukuk devletinin teminatı olup olmayacağına kendi adına karar verecektir. Umarım AYM bu sınavı başarıyla geçer.

 5. Sn Tevrat bey, kamulaştırmasız el atmayla ilgili bilgilendirmeleriniz için teşekkürler.Peki Boğaziçinde öngörüm alanında bulunan ve 12 Eylül cuntasının çıkardığı 2960 sayılı Boğaziçi kanuna göre yeşil alan statüsü uygulanarak imar planı bile yapılmasını yasaklayan, üzerinde bulunan ruhsatlı evin eskiyip kendiliğinden yıkılması veya depremde başına çökmesi durumunda bile yenisinin yapılması yasaklanan taşınmazlarda da bile idare mi sorumludur? Yani devletin çıkardığı kanunla hertürlü hakkı kısıtlamak idarenin(belediye) mi sorumluluğundadır ve İdari Mahkemelere dava açılmalıdır? Eğer öyleyse idareye imar yapma izni vermeyen devlet ve onun çıkardığı ancak komünist veya faşist devlet yapılarında olabilecek ben yeşil alan ilan ettim ama ne parasını veririm ne de imar planı yapılmasına demek ne kadar insan haklarına uygundur. Üstelik iki sene öncede vergisi 10 kat arttırmak ama hiç bir şekilde değerlendirilmesine izin vermemek.Çatır çatır arsa vergisi alıp çivi çaktırmamak!!

 6. Sayın Duran sitenizi ilgiyle takip ediyorum aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkürler 6292 sayılı kanun 1947 senesindeki devletleştirilen arazileride kapsamakta mıdır? 1956 tarihi sonradan değiştirilmiş ve 1947 senesini de kapsıyor diye birr bilgi aldık bu doğru mudur? Saygılarımı sunarım

  • Yasa metnini okuyunuz; somut olayı görmeden yorum yapmak mümkün değildir.

 7. Size bir soru sordum ancak sorumu; 26 Kasın 2013 tarihli ‘İmar planında kamulaştırmasız el atma benzeri şekilde mülkiyet hakkı kısıtlanan malikler İdari Yargıda dava açmalıdır.’ konulu makaleniz altında yayınladığınız halde cevap vermediniz. Sorumu mu anlamadınız? yoksa cevap verecek değerde olmayan veya anlamsız mı buldunuz? Sorumu anlamadınızsa sorum şöyle. Boğaziçi öngörünüm bölgesinde kabul edilip, idare(belediye) tarafından herhangi bir sebeplede olsa imar planı yapılmasına izin verilmeyen, içinde bulunan evler eskilikten ve yıpranmadan dolayı tarihi bir eser olmamasına(iki adet kerpiç rençber evi) rağmen tamirine dahi izin verilmemesi idare(belediye) ile hak sahiplerinin arasında çözülecek bir konumudur.Yani bu idare mahkemesi ile çözülecek bir konumudur?

  • Belirttiğiniz konuda size yardımcı olamam. Değersiz bulduğum için değil, lütfen beni tanıyan bilir ki; saygısızlık etmem. Ayrıca burada her sorulan soruyu yanıtlamam mümkün değil. Bu yönde bir taahhüdüm de yok.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir