Geçerli olmayan taşınmaz satış sözleşmesine dayanılarak cezai şart istenemez.

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Emlak piyasasında ev,işyeri,arsa alım satımın konusunu oluşturur. Alım satımlarda alıcı ve satıcı kendi aralarında A 4 kağıda alım satım koşullarını, bedelini,vazgeçme halinde cezai şart,alınan kaparo gibi hususları yazarlar. Taraflardan biri alım satımdan vazgeçerse belli bir paranın ceza olarak ödeneceğine dair hüküm konulur. İşte buna hukuk dilinde cezai şart ya da cayma akçesi adı verilir. Tapulu taşınmazın “alım satım için cayma akçesi sözleşmesi” başlıklı adi senetle satışı kararlaştırıldığında ortaya çıkan anlaşmazlık şu şekilde çözümlenmektedir.

Esasen bir taşınmaz malın veya payının mülkiyetinin başkasına devri ya da devir vaadini öngören sözleşmelerin geçerli sayılması eski BK 213, Tapu Kanunu 26. madde ve TMK 706. madde uyarınca resmi şekilde yapılmasına bağlıdır.  Türk Medeni Yasasının 706.maddesine göre ” Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” Burada öngörülen şekil, sözleşmenin geçerlik koşulu olup, kamu düzenine ilişkindir ve doğrudan gözönünde tutulur.

İşte A 4 kağıda yazılı taşınmaz alım satım  sözleşme resmi şekilde düzenlenmemiş ise hukuken geçerli değildir. Geçerli olmayan taşınmaz satış sözleşmesine dayanılarak cezai şart da istenemez. Zira cezai şart asıl borca ilişkin fer’i haklardandır. Asıl borç hükümsüz olunca, cezai şart da hükümsüzdür. Bu gibi durumlarda taraflar kaparo gibi paraları haksız iktisap kuralları uyarınca karşı taraftan geri isteyebilirler.

Yani geçersiz olan sözleşmedeki  cezai şartın tahsili yasaya aykırıdır. Bir de emlakçılar tarafından alım satıma aracılık edilmesi hali vardır ki bu ayrı bir yazının konusu olsun. Yukarıdaki izahlarımız emlakçılar olmadan sadece alıcı ve satıcıların kendi aralarında düzenledikleri anlaşma için geçerlidir. 18.12.2013

AV.TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir