Gece çalışmasında yasal sınır 7,5 saattir.

vardiyalı çalışmaİş piyasasında üretim yerleri siparişleri temin etmek için vardiya sistemi ile çalışmaktadır. Yasalarımızda vardiya sistemini yasaklayan hüküm bulunmamaktadır. Vardiyalı çalışma kapsamında gece çalışmalarında da uyulması gereken yasal kurallar vardır. İşçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk (7.5) saati geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3). Bu durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur.

4857 sayılı İş yasasına tabi işçiler için yasal sınır haftalık 45 saattir. Gece çalışmaları yönünden, haftalık kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedi buçuk saati aşan çalışmalar için işçiye fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Yargıtay’ın içtihatları bu yöndedir.

Örneğin işçi çalışma Vardiyası akşam 19.00’da başlayıp sabah 07.00’de biterse bu durumda gece vardiyasındaki çalışma süresi yasal sınır olan 7.5 saatin üstündedir ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. Bu ilke ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile ve İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Hükümleri ışığında günlük 7.5 saati aşan gece çalışmaları fazla çalışma olarak kabul edilerek fazla mesai ücreti alacağı ödenmelidir.

AV.TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir