Gasbeden daima temerrüt halindedir.

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Hukukumuzda belli prensiple bulunmaktadır. Yasa ve olaylara bu prensipler doğrultusunda hukuki anlam verilir. Bunlardan biri de  <Gaspeden daima temerrüt halindedir> şeklindeki genel hukuk  ilkesi  günümüz hukukunda uygulanmaya devam edilmektedir.

Bu hukuk prensibine göre, haksız fiilin faili ve sebepsiz zenginleşen daima temerrüt halinde bulunduğu için zaten gerçekleşmiş olan temerrüdü sağlamak üzere zarar gören alacaklının bunlara ayrıca bir ihtarda bulunması gerekmez. Haksız iktisap tarihinden itibaren temerrüt faizi yürütülmelidir. 

Örneğin hırsız, çaldığı malın bedelini çalma gününden itibaren faiziyle sahibine ödemek zorundadır. Fakat borç verilip de belli bir gün geri ödeme için tayin edilmemişse bu takdirde faiz işlemeyecek; borçlunun temerrüde düşürülmesi için ihtarname keşide edilmesi gerekecektir. Bu gibi hallerde noter aracılığıyla ihtarname çekilmesi en doğru olanıdır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir