Fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da eksik ödenen işçinin tazminat hakkı vardır.

Tevrat Duran Kartvizit 3
Fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da eksik ödenen işçinin tazminat hakkı vardır.

İstanbul’da avukatlık yapmak çok farklı anlaşmazlık türlerini görmemize imkan vermektedir. Bu yazı özelinde ifade edecek olursa işçi işveren anlaşmazlıklarında birbirinden farklı anlaşmazlıkları karşımıza çıkmaktadır.

İşçiler bilinçlendği gibi işverenler de önlemler almak yoluna gitmektedir. Doğrusu ise yasa hükümlerine uygun olarak iş şartlarının düzenlenmesi ve ücretin işçiye ödenmesidir.

İşçi haftalık 45 saatin üzerinde çalışma yapmışsa normal çalışma saatine göre hesaplanacak saat ücretini % 50 zamlı olarak  alacaktır. 4857 sayılı yasanın 41. Maddesi bunu emretmektedir. Fakat iş sözleşmesine konacak madde ile işçinin yıllık 270 saate kadar fazla çalışması ücrete dahil edilebilir; bu durumda işçi yılda 270 saate kadar fazla çalışması için mesai ücreti isteyemez. Çünkü işçi imzaladığı iş sözleşmesi ile bağlıdır. Bu nedenle yeri gelmişken ifade edelim ki, iş sözleşmesi imzalarken işçiler de avukattan hukuki danışma alması lehinedir. İş sözleşmesinde 270 saate kadar çalışması istenen işçinin asgari ücretten yüksek bir ücret alması gerekecektir. Asgari ücret alan personelin sözleşmesine bu yönde madde konması açılacak bird ava ile geçersiz hale gelecektir. Yeri gelmişken söz edelim, işveren vekili, işyerinde müdür görevi yapan personel de fazla mesai ücreti alamayacaktır. İşçi hakları kapsamında fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi iş akdini noterden göndereceği ihtarname ile fesh yoluna giderek kıdem tazminatı ile fazla mesai ücretini varsa ulusal bayram genel tatil ücretini hafta tatiline ait ücretini,yıllık izinlere ait ücretini,aylık ücretlerini dava açarak alabilecektir.

 Yargıtay 7.Hukuk Dairesi Esas:  2014/16384 Karar: 2015/939 Karar Tarihi: 09.02.2015 ilamında bu yönlere değinen enfes bir kararında ‘Davacının gerek emeklilik ve gerekse ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başka bir işyerinde çalışmak için ayrılması ve hatta daha işten ayrılmadan önce çalışacağı yeri belirlemesi sonuca etkili değildir.

Herkes daha iyi yaşam ve iş standartlarında çalışmak ve işyerini belirlemek haklarına sahiptir. Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi dahi tek başına haklı fesih sebebi olup, başka bir işyerinde çalışmaya başlaması ücretleri ödemeyen işvereni haklı ve işçiyi ise haksız kılacak nitelikte değildir. ‘

diyerek işçi adına güzel bir gerekçeli içtihada hükmetmiştir. İşçilerin haklarına sahip çıkması hem hak hem de görevleridir. 13.4.2016

TEVRAT DURAN,İstanbul

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir