Emeklilik için sadece yaşının dolmasını bekleyen işçinin kıdem tazminatı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi uyarınca yürürlüğüne devam olunan mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 5. bent hükmüne göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer şartları yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Bu konuda bu mecrada yazı yazmıştık. Yani çalışan, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlamış sadece  yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış ise yukarıdaki yasa hükmünü gerekçe göstererek kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.
Bunun şartı, çalışanın ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer şartları tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.
Peki çalışan, kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir işyerinde çalışabilir mi ?
ya da
İşçi işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa eski işyerinden kıdem tazminatı alabilir mi ?

Kıdem tazminatı,  emeklilik sebebiyle yapılan fesihlerde işçiye ödenmesi gerektiğinin kanuni bir hak olarak işçiye verildiği için, kanunda işyerinden bu şekilde ayrılan işçinin başka yerde çalışmama şartı öngörülmediğinden kanuni hakkın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Yargıtay bir kararında

” , Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararına atıfla davacının emeklilik sebebiyle işyerinden ayrıldıktan sonra başka işyerinde çalışmaya başladığı, asıl amacının emeklilik yaşının beklenmesi değil de başka bir işyerinde çalışmak üzere işyerinden ayrıldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmiş ise de kıdem tazminatının emeklilik sebebiyle yapılan fesihlerde işçiye ödenmesi gerektiğinin kanuni bir hak olarak davacıya verildiği, kanunda işyerinden bu şekilde ayrılan işçinin başka yerde çalışmama şartı öngörülmediğinden kanuni hakkın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği ” denilerek işçinin yasal hakkını kullanması hakkın kötüye kullanılması olarak yorumlanamayacağına karar vermiştir. 

Yıllarca emek vererek, zor şartlar altında çalışan sizlerin sıra alınterinizin yasal karşılığı kıdem tazminatı almaya gelince uzman avukata danışınız. Bu sizlerin emeklerinizin heba olmamasını sağlar. Çalışırken verdiğiniz emeğin, işinize ayırdığınız zamanın çok kısa bir süresini avukata ayırmanız halinde kazancınız daha fazla olacaktır. Herkesin hakkını tam ve zamanında aldığı günler dilerim. 06.03.32014

AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir