Cumhuriyet Savcıları yeniden Asliye Ceza Mahkemesi kürsüsünde

6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Cumhuriyet Savcıları Asliye Ceza Mahkemesi duruşmalarında kürsüde bulunmayacaktı. Yasa uygulaması ile Asliye Ceza Mahkemelerinde Savcılar olmadan duruşmalar görülmekteydi ta ki; 1 Ocak 2014’e kadar. Geçici maddenin yürürlük süresi bittiği için artık Cumhuriyet Savcıları, Asliye Ceza Mahkemelerinde. Bizce de doğru olan buydu.  Eksik kalan husus ile hala istinaf Mahkemelerinin/Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmamış olması. Yargının bu topal ayağı; yargılamaların aksak ilerlemesinin nedeni; umarız yargıyı HSYK üzerinden düzenleme girişmlerinin olduğu bugünlerde istinaf Mahkemeleri faaliyete geçer.

___________________
MADDE 26 – 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2014 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihinden altı ay sonra başlamak üzere üç yıl süreyle yapılacak kanun yolu incelemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtayda tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.”

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir