Cumhuriyet Başsavcısının yetki ve görevleri nedir ?

GÖREVLERİ ŞUNLARDIR; 
Kanun No: 5235
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 07.10.2004
R.G. No: 25606
Cumhuriyet başsavcısının görevleri
MADDE 18 – Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır:
1. Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek,
2. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yapmak,
3. Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak,
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının; ağır ceza mahkemesinin yargı çevresinde görevli Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekilleri, Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır.
Asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının o yer yargı çevresinde görevli Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır.
YETKİLERİ ŞUNLARDIR; 
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 5235
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 07.10.2004
R.G. No: 25606
Cumhuriyet savcılarının yetkisi
MADDE 21 – Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idari sınırları ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları içerisinde yetkilidirler.
Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları, yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi, zorunlu işlerin tamamlanmasından sonra düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet başsavcıları, bu yer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yetkilidir. Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
(MÜLGA FIKRA RGT: 18.05.2005 RG NO: 25819 KANUN NO: 5348/4) (KOD 1)
Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri saklıdır.

Tavsiye Edilen Yazılar

3 Yorumlar

  1. Cumhuriyet başsavcılığına nasıl suç duyurusunda bulunabilirim?

  2. Ben de beş savcıya ve bütün Bilgileri olmasa da çoğu dogru☺☺☺☺☺tesekkurler


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir