Ceza Hukukunda Yeniden yargılama şartları

Son dönemde Ergenekon, Balyoz gibi adlarla anılan ceza davalarında ceza almış kişilere yeniden yargılama yolunun açılması gündemdedir.  Bu kapsamda başbakan ile Türkiye Barolar Birliği başkanı görüşme yapmışlardır. Ceza yargılamasında yeniden yargılama yapılmasının koşulları nedir ?

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 311. maddesinde hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesinin şartları düzenlenmiştir.  Yeniden yargılama yapılabilmesi ancak hukuki sürecin bittiği davalar için sözkonusudur. Yargıtayda görülmekte olan davalar bu madde kapsamında değerlendirilemez, yeniden yargılama yapılamaz. Yürümekte olan davalarda Yargıtayın olası bozma kararı sonrası yargılama yapılabilir.

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri
MADDE 311 – (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:
a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.
b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.
c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.
d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.
e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.
f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.
(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.

Tavsiye Edilen Yazılar

3 Yorumlar

  1. sayın av. Bey benim Giresun Bulancakt’a fındık bahçem var idi kadeşim babamın emekli maaşını çekip yediği için bize haciz geldi bende yerimi yani bana düşen kısmı müşterek tapu arkadaşımın hanımının üstüne verdim oda kızına vermiş kızına benim verdiğim paya izaleyi şufa davası açtırarak yeri üstüne geçirdi mahkemede şahitlerin yeri ayrı ayrı kullandığımızı ifade etmemize rağmen Yargıtay kararları sunmamıza rağmen anayasanın 25 maddesinde dürüslük ilkesine aykırıdır denen kararlar sunmamıza rağmen yargıtayda bu kararı kendini inkar ederek onadı bu konuda kendime bir care arıyorum bana bu konuda yardımcı olma yada yol gösterme gibi bir care arıyorum bana yol gösterme zahmetinde bulunurmusunuz bu konuda saygılar sunarım daha başka bilgi isterseniz onu içinde yardımcı olurum.

  2. Sayın avukat bıze once yenıden yargılama verıp sonra gerekcesız bırsekılde reddedtı bızde anayasa mahkemesıme muracat ettıl sonucu ne olur sızce

    • Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunuzu kabul ya da reddedebilir, içerik hakkında söz söylemek mümkün değil.
      Not: Sorulara yanıt verip vermemeye bizler karar veririz. Sorulara yanıt verme zorunluluğumuz yoktur. Bu bilgiler kısa içeriklere sahip olup ayrıntılı sorunuza yanıt almak için danışmanlık hizmeti almalısınız. Danışmanlık hizmeti almak için tıklayınız Aynı soruyu tekrar tekrar yazmayınız, dikkate alınmayacaktır. Hukuka,ahlaka aykırı sözler sahibine cezai ve hukuki yaptırım olarak geri dönecektir.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir