Borçlunun ekonomik ve sosyal statüsüne uygun evi haczedilemez.

borçlu haciz
Av.Tevrat DURAN

Uygulamada “Meskeniyet iddiası” adı verilen yöntemle borçluya haczedilmiş evin üzerindeki haczi kaldırabilme imkanı tanınmıştır. İİK’nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun <haline münasip> evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki <aile> terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. Mahkemece, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişilere tespit ettirildikten sonra, haczedilen yerin kıymeti bundan fazla ise satılmasına karar verir. Sonrasında ise satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen mesken için gerekli olan miktar borçluya bırakılarak kalanı alacaklıya ödenir.

Bu kıstasları aşan nitelik ve evsaftaki yerlerle, makul ölçüleri geçen oda ve salonu kapsayan ve ikamet için zorunlu öğeleri içeren bir meskenin dışındaki yerler, maddede öngörülen amaca aykırıdır. Borçlunun görev ve sıfatı, kendisinin yukarıda belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesini gerektirmez.

Mahkemece, ehil bilirkişi aracılığıyla borçlunun haline münasip evinin yukarıdaki kurallara göre belirlenmesi ve bunun değeri saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Borçlunun oturduğu ev, ekonomik ve sosyal durumuna uygun ise konulan haczin tamamen kaydırılması gerekir. Bu yönde sürelere riayet ederek İcra Mahkemesi’ne yapacağınız şikayet ile yasanın size tanıdığı “meskeniyet iddiasına dayalı şikayet” hakkızı kullanabilirsiniz

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir