Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Medyada “kredi kartına taksit sınırlaması” olarak adlandırılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yönetmeliğin tam metnine aşağıda yer veriyoruz. Taksit sınırlaması 01 Şubat 2014’ten  itibaren uygulanacak. Cari açığı düşürmek için getirilen taksit sınırlamasına göre kuyumculuk, gıda,akaryakıt alımlarında ve telekomünikasyon ürünlerinde taksit olmayacak.  Cep telefonu, beyaz eşya ve otomobilde taksitlendirme yapılabilecek yalnız 9 ayla sınırlandırıldı.  Bu sınır tüm mal ve hizmet alımlarında (Cep telefonu,lcd,led,bilgisayar vs.) en fazla 9 ay. İşte 31.12.2013 günü Resmi Gazetede yayınlanan  yönetmeliğin tam metni.

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kabul Tarihi: 31.12.2013
RGT: 31.12.2013
RG NO: 28868
MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye yedinci fıkra eklenmiştir.
“Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim”
“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Bankalar hakkında bu Yönetmeliğin 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeleri ile yedinci fıkrası hariç 26 ncı maddesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir